you broke my glasses said the woman to me

“You broke my glasses”, said the woman lớn u.

Bạn đang xem: you broke my glasses said the woman to me

A. The woman blames u of breaking her glasses.

B. The woman blamed u of breaking her glasses.

C. The woman blames u for having broken her glasses.

D. The woman blamed u for having broken her glasses.

Đáp án D

Câu gốc: “Bạn làm vỡ tung kính của tôi rồi”, người phụ phái nữ rằng với tôi.
Đáp án: D. Người phụ phái nữ sụp lỗi mang lại tôi vì như thế đang được làm vỡ tung kính của cô ý ấy.
Cấu trúc: Blame + sb + for + sth tức thị “đổ lỗi ai về sự gì”.
Các lựa lựa chọn không giống ko thích hợp vì:
- A, B sai vì như thế “blame” ko kết phù hợp với “of”.
- C sai cơ hội phân chia thì. Vì xẩy ra nhập vượt lên trên khứ nên nên là “blamed” chứ không hề nên là “blames”.

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: tom tat van ban bai hocduong doi dau tien

Sách xây dựng Python cơ phiên bản, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID