xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần

+ Điện trở của chạc dẫn: R=ρlS

+ Các chạc dẫn được tạo kể từ và một loại vật tư nên ρ1=ρ2

+ Ban đầu, năng lượng điện trở của chạc dẫn: R1=ρ1l1S1 (1)

+ Lúc sau, Khi tăng chiều lâu năm của chạc dẫn tất tả 3 chuyến và thiết diện giảm sút 3 chuyến, năng lượng điện trở của chạc dẫn: R2=ρ2l2S2=ρ13l1S13=9.ρ1l1S1 (2)

+ Từ (1) và (2), tớ thấy: R2=9R1

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mạch năng lượng điện như sơ trang bị (hình vẽ).

Cho mạch năng lượng điện như sơ trang bị (hình vẽ). hiểu R­1 = 6 Ôm, R2 = 12 Ôm, UAB =  36V.  a/ Tính năng lượng điện trở (ảnh 1)

 Biết R­1 = 6Ω, R2 = 12Ω, UAB = 36V.

a/ Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt từng năng lượng điện trở?

Xem thêm: bột sắn dây kỵ gì

Câu 2:

Công thức này tại đây không đích thị ?

Câu 3:

Phát biểu và ghi chép biểu thức của tấp tểnh luật Ôm? Nêu thương hiệu, đơn vị chức năng của những đại lượng sở hữu nhập công thức?

Câu 4:

Một bàn là ghi 220V - 1000W vướng nhập mạng năng lượng điện sở hữu hiệu năng lượng điện thế 220V. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt bàn tà tà bao nhiêu?

Câu 5:

Khi bịa đặt hiệu năng lượng điện thế 6V nhập nhì đầu một cuộn chạc dẫn thì dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt nó sở hữu độ mạnh là 0,3A. hiểu rằng chạc dẫn loại này nếu như lâu năm 4m thì sở hữu năng lượng điện trở là 2Ω. Vậy chiều lâu năm của chạc dẫn dùng làm cuốn cuộn chạc này là bao nhiêu?

Câu 6:

b/ Mắc tăng năng lượng điện trở R3 = 6Ω tuy vậy song với năng lượng điện trở R1. Hãy vẽ sơ trang bị mạch năng lượng điện, tính năng lượng điện trở tương tự của tất cả đoạn mạch và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt mạch chủ yếu ?

Câu 7:

Đơn vị công của dòng sản phẩm năng lượng điện là:

Câu 8:

Một đèn điện sở hữu ghi 220V-100W.

a) Nêu chân thành và ý nghĩa của những số lượng ghi bên trên đèn điện.

Câu 9:

Đoạn mạch MN bao gồm nhì năng lượng điện trở R1 = 3; R2 = 2mắc tiếp nối nhau cùng nhau. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt R1 là I1 = 1,25A. Hiệu năng lượng điện thế ở nhì đầu đoạn mạch MN là:

Xem thêm: c2h2+h2o

Câu 10:

c) Trung bình thường ngày đèn điện hoạt động và sinh hoạt nhập thời hạn 5 giờ ở hiệu năng lượng điện thế 220V. Tính số chi phí cần trả mang đến việc người sử dụng đèn điện trong một mon (30 ngày).

Biết rằng giá chỉ chi phí 1 số ít năng lượng điện là 1500 đồng.

Câu 11:

b) Tính năng lượng điện trở của đèn điện.