viết các số tròn trăm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: viết các số tròn trăm

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Nêu những số tròn trặn trăm kể từ 100 cho tới 1 000.

Phương pháp giải:

Xem lại những số tròn trặn trăm vô bảng ở đoạn “Khám phá”.

Lời giải chi tiết:

Các số tròn trặn trăm kể từ 100 cho tới 1 000 là:  

• 100 (đọc là 1 trong những trăm);                              • 200 (đọc là nhì trăm);

• 300 (đọc là tía trăm);                                • 400 (đọc là tư trăm);

• 500 (đọc là năm trăm);                             • 600 (đọc là sáu trăm);

• 700 (đọc là bảy trăm);                              • 800 (đọc là tám trăm);

• 900 (đọc là chín trăm);                             • 1 000 (đọc là 1 trong những nghìn) .

Quảng cáo

Bài 2

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù với lốt “?”.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm một trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi viết các số tròn trăm theo đuổi trật tự tăng dần dần.

b) Đếm tiết kiệm hơn 1 trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi viết các số tròn trăm theo đuổi trật tự tách dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù với lốt “?”.

Rô-bốt xếp 100 kiểu mẫu cây bút chì vào cụ thể từng thùng. Trong thường ngày, Rô-bốt xếp được từng nào kiểu mẫu cây bút chì?

Phương pháp giải:

Đếm số thùng Rô-bốt xếp được thường ngày, kể từ cơ mò mẫm đươc số kiểu mẫu cây bút chì thường ngày Rô-bốt xếp được bằng phương pháp “đếm theo đuổi số trăm”.

Chẳng hạn, loại nhì Rô-bốt xếp được 3 thùng, nhưng mà từng thùng với 100 kiểu mẫu cây bút chì, bởi vậy, loại nhì Rô-bốt xếp được 300 kiểu mẫu cây bút chì.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: phép cộng và phép trừ

HĐ2

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù với lốt “?”.

Phương pháp giải:

Đếm thêm một chục hoặc 10 đơn vị chức năng rồi viết lách những số tròn trặn chục theo hướng mũi thương hiệu theo đuổi trật tự tăng dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Phương pháp giải:

Đếm số trăm, số chục trong những hình rồi viết lách số ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù với lốt “?”.

Em hãy ước tính số viên kẹo trong những lọ theo đuổi số tròn trặn chục.

Phương pháp giải:

Có thể kiểm điểm số tầng kẹo với trong những lọ (mỗi tầng ứng với tầm 10 viên kẹo như vô hình loại nhất, kể từ cơ ước tính được số viên kẹo với trong những lọ.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy:

- Lọ loại nhất có một tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhất có tầm khoảng 10 viên kẹo.

- Lọ loại nhì với 2 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhì có tầm khoảng trăng tròn viên kẹo.

- Lọ loại tía với 3 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại tía có tầm khoảng 30 viên kẹo.

- Lọ loại tư với 5 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại tư có tầm khoảng 50 viên kẹo.

- Lọ loại năm với 10 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại năm có tầm khoảng 100 viên kẹo.

Xem thêm: sử 10 cánh diều bài 11

Vậy tớ với sản phẩm như sau:

Loigiaihay.com