viết các số sau dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1

Viết những số sau bên dưới dạng lũy quá với số nón to hơn 1: 0,49; 1/32; -8/125; 16/81; 121/169

2k 29/10/2023

Bài 1 trang trăng tròn Toán lớp 7 Tập 1: Viết những số sau bên dưới dạng lũy quá với số nón to hơn 1:

Bạn đang xem: viết các số sau dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1

0,49; 132;8125;1681;121169.

Trả điều

Ta có:

0,49=49100=72102=7102. 

132=1.1.1.1.12.2.2.2.2=1525=125.

8125=25.25.25=253.

1681=4.49.9=4292=492.

Xem thêm: bài tập về hình chữ nhật lớp 8

121169=11.1113.13=112132=11132.

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 7 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài 2: Các luật lệ tính với số hữu tỉ

Bài 3: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ

Xem thêm: c2h50h ra c2h4

Bài 4: Quy tắc vết ngoặc và quy tắc gửi vế

Bài 5: Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí điện

Bài tập luyện cuối chương 1