việc xây dựng các cảng biển ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây

hint-header

Bạn đang xem: việc xây dựng các cảng biển ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây

Cập nhật ngày: 23-11-2022


Chia sẻ bởi: Lê Thị Thuý Linh


Việc kiến thiết những cảng biển khơi ở Bắc Trung Sở tăng thêm ý nghĩa đa phần này sau đây?

Làm thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

B

Tạo tiện lợi nhằm nhiều mẫu mã sản phẩm & hàng hóa vận gửi.

C

Làm tăng thêm kỹ năng thú vị những mối cung cấp góp vốn đầu tư.

D

Giải quyết việc thực hiện cho tất cả những người làm việc bên trên khu vực.

Chủ đề liên quan

Thế liên trả nhập cách tân và phát triển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính bám theo không khí ở Bắc Trung Sở là thành quả của việc tạo hình cơ cấu tổ chức những ngành

C

nông - lâm - ngư nghiệp.

D

công nghiệp và kiến thiết.

Nhân tố này tại đây hiệu quả đa phần đến việc thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển ở Bắc Trung Bộ?

A

Mở rộng lớn những hạ tầng công nghiệp chế trở nên thuỷ sản.

B

Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản nước đậm, nước chè hai.

C

Tăng cường phương tiện đi lại văn minh nhằm đánh bắt cá xa vời bờ.

D

Phát triển hạ tầng kinh nghiệm công ty nghề đánh bắt cá.

Vai trò chủ yếu của rừng ven bờ biển của vùng Bắc Trung Sở là

A

chắn gió máy, bão, cát cất cánh, cát chảy.

B

điều hòa loại chảy sông ngòi.

C

ngăn ngăn sự đột nhập đậm.

D

để lấy mộc vật liệu và lấy củi.

Ngành công nghiệp phát hành vật tư kiến thiết đem ĐK cách tân và phát triển mạnh ở vùng Bắc Trung Sở do

B

thu bú nhiều góp vốn đầu tư quốc tế.

C

có mối cung cấp vật liệu phong phú và đa dạng.

D

cơ sở hạ tầng cách tân và phát triển.

Ý nghĩa đa phần của việc cách tân và phát triển nuôi trồng thủy sản ven bờ biển Bắc Trung Sở là

A

phát huy những ưu thế ngẫu nhiên, xử lý thêm thắt việc thực hiện.

B

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, thay cho thay đổi kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

góp phần vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, tôn tạo môi trường xung quanh.

D

hạn chế suy hạn chế mối cung cấp lợi, tạo nên vật liệu mang lại chế trở nên.

Ý nghĩa đa phần của việc tạo hình cơ cấu tổ chức nông nghiệp phải chăng bám theo cương vực ở Bắc Trung Sở là

A

khai thác thế mạnh vùng cồn trước núi, ven biển; tạo nên nhiều loại sản phẩm nông nghiệp.

B

phát huy thế mạnh mẽ của đồng bởi vì, tạo hình nhiều vùng thường xuyên canh.

C

phát triển thế mạnh vùng cồn, đồng bởi vì, ven biển; nhiều mẫu mã thành phầm.

D

tăng cường khai quật đồng bởi vì và ven bờ biển, nâng lên độ quý hiếm sản phẩm nông nghiệp.

Ý nghĩa đa phần của việc cách tân và phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A

mở rộng lớn phát hành, nâng lên nấc sinh sống, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

B

thay thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, đẩy mạnh thế mạnh, tạo nên sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

C

tạo thành phầm sản phẩm & hàng hóa, nhiều mẫu mã phát hành, nâng lên vị thế của vùng.

D

thu bú góp vốn đầu tư, không ngừng mở rộng phân bổ phát hành, tạo nên thêm thắt nhiều việc thực hiện.

Ngành công nghiệp phát hành vật tư kiến thiết ở Bắc Trung Sở cách tân và phát triển đa phần do

A

cơ sở hạ tầng đồng điệu, mối cung cấp làm việc đầy đủ, trình độ chuyên môn phát hành cao.

B

thu bú nhiều góp vốn đầu tư quốc tế, thị ngôi trường to lớn, hạ tầng cách tân và phát triển.

C

nguyên liệu phong phú và đa dạng, thú vị nhiều dự án công trình góp vốn đầu tư, thị ngôi trường không ngừng mở rộng.

D

lao động đem trình độ chuyên môn cao, nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn, vật liệu phong phú và đa dạng.

Ý nghĩa đa phần của việc kiến thiết những cảng nước thâm thúy ở Bắc Trung Sở là

A

thúc đẩy cách tân và phát triển kinh tế tài chính hậu phương cảng, tạo hình màng lưới khu đô thị.

B

tăng cường thú vị góp vốn đầu tư, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

thúc đẩy cách tân và phát triển nền kinh tế tài chính phanh, tạo hình những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

D

tăng cường thú vị khách hàng phượt, nâng lên năng lượng vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa.

Thuận lợi đa phần nhằm cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường không ngừng mở rộng, nhiều cảng biển khơi.

B

nhiều cảng biển khơi, vật liệu khá đầy đủ, thú vị nhiều góp vốn đầu tư.

C

dân số đông đúc, có tương đối nhiều quần thể công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

Xem thêm: oxi hóa là gì

D

nhiều tài nguyên, giá bán nhân lực khá rẻ rúng, những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

Ý nghĩa đa phần của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

A

đổi mới nhất trồng trọt, tăng hiệu suất cao kinh tế tài chính, thay cho thay đổi diện mạo vùng quê.

B

thay thay đổi phương pháp phát hành, tạo nên việc thực hiện, nâng lên vị thế của vùng.

C

phân xẻ lại phát hành, tạo nên vật liệu mang lại công nghiệp, tăng sản phẩm nông nghiệp.

D

phát huy thế mạnh, cách tân và phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa, gắn kèm với công nghiệp.

Ý nghĩa đa phần của việc cách tân và phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng khoáng sản, bảo đảm môi trường xung quanh, cách tân và phát triển vững chắc và kiên cố.

B

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, xử lý việc thực hiện, nâng lên thu nhập.

C

cung cấp cho vật liệu mang lại chế trở nên và mối cung cấp mặt hàng xuất khẩu.

D

góp phần đẩy mạnh phát triển, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

Giải pháp đa phần tăng cường cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kĩ thuật- hạ tầng, thú vị góp vốn đầu tư và đào tạo và giảng dạy làm việc.

B

khai thác hiệu suất cao khoáng sản, cách tân và phát triển tích điện và quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

C

nâng cao trình độ chuyên môn làm việc, đẩy mạnh links vùng và cách tân và phát triển thủy năng lượng điện.

D

đẩy mạnh cách tân và phát triển những quần thể kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng thị ngôi trường, khai quật khoáng sản.

Ý nghĩa đa phần của việc cách tân và phát triển những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển cơ cấu tổ chức cương vực, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B

phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa, tăng cường việc xuất khẩu, thú vị góp vốn đầu tư.

C

phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phản xẻ phát hành, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D

chuyển dịch cơ cấu tổ chức phát hành, nhiều mẫu mã thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Cơ cấu kinh tế tài chính Bắc Trung Sở lúc này đem sự vận động và di chuyển cần thiết đa phần bởi hiệu quả của

A

đầu tư hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm, khai quật thế mạnh, nâng lên dân trí.

B

thu bú góp vốn đầu tư, cách tân và phát triển hạ tầng, đẩy mạnh những mối cung cấp lực lượng lao động.

C

phát triển nền kinh tế tài chính phanh, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động, không ngừng mở rộng những khu đô thị.

D

hội nhập toàn thị trường quốc tế thâm thúy rộng lớn, phát triển kinh tế tài chính, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động.

Việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm thường niên ở Bắc Trung Sở phụ thuộc vào ĐK tiện lợi đa phần này sau đây?

A

Đất cát trộn bên trên những đồng bởi vì ven bờ biển.

B

Đất badan phì nhiêu ở vùng cồn trước núi.

C

Lao động có tương đối nhiều kinh nghiệm tay nghề phát hành.

D

Thị ngôi trường hấp phụ thành phầm bên trên khu vực rộng lớn.

Ý nghĩa đa phần của việc tạo hình cơ cấu tổ chức nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

khai thác thế mạnh từng vùng, tạo nên sự links phát hành cương vực.

B

đa dạng hóa nông nghiệp, bảo đảm đảm bảo chất lượng khoáng sản và môi trường xung quanh.

C

đẩy mạnh phát triển phát hành, nối sát những cương vực cùng nhau.

D

khai thác phải chăng ngẫu nhiên, tạo nên lượng thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

Nguyên nhân này sau đó là đa phần thực hiện mang lại công nghiệp tích điện của Bắc Trung Sở lờ lững phân phát triển?

A

Nhu cầu của thị ngôi trường tăng lờ lững, vốn liếng góp vốn đầu tư giới hạn.

B

Nguyên nhiên liệu giới hạn, hạ tầng thiếu thốn đồng điệu.

C

Thiếu làm việc đem trình độ chuyên môn, hạ tầng thiếu thốn đồng điệu.

D

Vốn góp vốn đầu tư giới hạn, vùng có tương đối nhiều thiên tai nhất toàn quốc.

Để tạo nên những thay cho thay đổi rộng lớn nhập sự cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội, vùng Bắc Trung Sở cần thiết tiến hành trước tiên là

A

hình trở nên cơ cấu tổ chức nông - lâm - ngư nghiệp.

B

phát triển công nghiệp phía trình độ chuyên môn hóa.

C

phát triển những ngành công nghiệp trung tâm.

D

đẩy mạnh cách tân và phát triển hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ.

Vai trò cần thiết nhất của lối Xì Gòn ở Bắc Trung Sở là

A

tạo rời khỏi sự cắt cử bám theo cương vực hoàn hảo rộng lớn.

B

đảm bảo sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính bám theo cương vực.

C

tạo thế phanh mang lại nền kinh tế tài chính, thú vị góp vốn đầu tư quốc tế.

D

thúc đẩy sự cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của vùng phía Tây.

Xem thêm: số đối là gì