ví dụ về tập tính kiếm ăn

Đề bài

Cho những ví dụ (khác với ví dụ vẫn sở hữu nhập bài) về thói quen lần ăn, thói quen đảm bảo an toàn bờ cõi, thói quen sinh đẻ, thói quen di cư và tập tính xã hội ở những loại động vật hoang dã không giống nhau.

Bạn đang xem: ví dụ về tập tính kiếm ăn

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Xem thêm: soạn tiếng anh 7 global success

Ví dụ về những dạng luyện tính:

- Tập tính lần ăn: Hải li phủ đập ngăn sông, suối nhằm bắt cá.

- Tập tính đảm bảo an toàn lảnh thổ: Tinh tinh ranh đực tấn công xua những con cái tinh ranh linh đực kỳ lạ khi nhập vùng bờ cõi của chính nó.

- Tập tính sinh sản: Vào mùa sinh đẻ, hươu đực húc nhau, con cái thắng trận tiếp tục giao hợp với hươu dòng sản phẩm.

Xem thêm: điều kiện 2 vecto cùng phương

- Tập tính di cư: sếu đầu đỏ ửng, hạc thiên cư theo đòi mùa.

- Tập tính xã hội: Chó sói, sư tử sinh sống theo đòi lũ đàn.

Loigiaihay.com