ví dụ về chức năng khoa học của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ loại 1.1 hãy: Nêu công dụng và trách nhiệm của Sử học tập. Cho ví dụ

68.4k 11/05/2023

Câu căn vặn trang 7 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ loại 1.1 hãy: Nêu công dụng và trách nhiệm của Sử học tập. Cho ví dụ.

Bạn đang xem: ví dụ về chức năng khoa học của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ loại 1.1 hãy: Nêu công dụng và trách nhiệm của Sử học

Trả lời nói

- Chức năng và trách nhiệm của sử học:

+ Chức năng của Sử học tập là Phục hồi một cách thực tế lịch sử vẻ vang thiệt đúng mực, khách hàng quan tiền (chức năng khoa học) và đáp ứng cuộc sống đời thường của trái đất lúc này trải qua những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề được đúc rút kể từ trái ngược khứ (chức năng xã hội).

+ Nhiệm vụ của Sử học tập là hỗ trợ những trí thức khoa học tập về lịch sử vẻ vang và dạy dỗ, nêu gương.

- Ví dụ: Khi phân tích về sự việc sụp ụp trong phòng nước Âu Lạc ụp trước trận đánh giành giật xâm lăng của quân Nam Việt (năm 179 TCN)

+ Nhiệm vụ của sử học: hỗ trợ những trí thức khoa học tập về nguyên vẹn nhân thất bại và mốc thời hạn sụp ụp trong phòng nước Âu Lạc; phía trái đất cho tới lòng tin cảnh giác vô quy trình đấu giành giật bảo đảm Tổ quốc

Xem thêm: despite his early retirement

+ Chức năng sử học: kể từ sự sụp ụp trong phòng nước Âu Lạc, tất cả chúng ta rất có thể rút đi ra nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề kể từ vượt lên trước khứ nhằm đáp ứng mang đến quy trình đấu giành giật bảo đảm Tổ quốc lúc bấy giờ, như: nâng lên lòng tin cảnh giác trước từng thủ đoạn và hành vi của kẻ thù…

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích luyện Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Hiện thực lịch sử vẻ vang và trí tuệ lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử vẻ vang và cuộc sống

Bài 3: Sử học tập với những nghành nghề dịch vụ khoa học tập khác

Xem thêm: bị đứt gân chân bao lâu thì lành

Bài 4: Sử học tập với một vài nghành nghề dịch vụ, ngành hiện tại đại

Bài 5: Khái niệm văn minh

Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông