vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào

Báo cáo sản phẩm thực hành: Vẽ và chú quí một khung hình đơn bào. Nêu những cơ sở kết cấu cây trái bên trên hình mẫu tiếp tục quan liêu sát

236 12/06/2023

Báo cáo sản phẩm thực hành

Bạn đang xem: vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào

Báo cáo: Quan sát sinh vật

Thứ…..ngày…..tháng…..năm…..

Nhóm…………………………….Lớp………………….

1. Vẽ và chú quí một khung hình đơn bào.

2. Nêu những cơ sở kết cấu cây trái bên trên hình mẫu tiếp tục để ý.

3. Kể thương hiệu một trong những cơ sở, hệ cơ sở ở người.

4. Trong những vật mẫu thực tuy nhiên em để ý và tế bào mô tả, những vật mẫu này sở hữu rễ, thân thích, lá trở thành dạng?

Trả điều

1.

Bài 21: Thực hành để ý sinh vật

2.

Bài 21: Thực hành để ý sinh vật

Xem thêm: phân huỷ caco3

3.

- Một số cơ sở ở người: đôi mắt, mũi, mồm, thận, tim, phổi

- Một số hệ cơ sở ở người: đường hô hấp, hệ tuần trả, tiêu hóa,…

4.

Bài 21: Thực hành để ý sinh vật

Bài 21: Thực hành để ý sinh vật

Xem tăng điều giải bài xích tập luyện SGK KHTN lớp 6 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Bài 19: Cơ thể đơn bào và khung hình nhiều bào

Bài 20: Các Lever tổ chức triển khai nhập khung hình nhiều bào

Bài 21: Thực hành để ý sinh vật

Xem thêm: tây tiến tác giả, tác phẩm

Bài 22: Phân loại toàn cầu sống

Bài 23: Thực hành kiến thiết khóa lưỡng phân

Bài 24: Virus