vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh đông nam á thời kỳ cổ trung đại

Trả điều Luyện tập dượt 2 trang 82 Lịch sử 10 sách Cánh diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Lịch sử 10

Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình cải cách và phát triển và trở nên tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại

Bạn đang xem: vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh đông nam á thời kỳ cổ trung đại

Luyện tập dượt 2 trang 82 Lịch sử 10: Vẽ sơ đồ dùng trí tuệ thể hiện tại những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại.

Trả lời:

(*) Sơ đồ dùng tham ô khảo

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình cải cách và phát triển và trở nên tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập dượt Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Mở đầu trang 77 Lịch sử 10 Khu cho tới Ăng-co Vát được xem là công trình xây dựng phong cách thiết kế mang tính chất hình tượng, ghi lốt 1 thời hoàng kim của vương vãi quốc 

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.2 hãy trình diễn sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công vẹn toàn cho tới thế kỉ X.

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.3 hãy trình diễn sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.4 hãy cho biết thêm nhập quy trình thế kỉ XVI - XIX

Xem thêm: nguyên nhân gây rối loạn quá trình điều hòa phân bào dẫn đến phát sinh ung thư là gì giải thích

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.5, 11.6 hãy

Câu chất vấn trang 81 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.8, 11.9 hãy nêu trở nên tựu hầu hết của phong cách thiết kế, chạm trổ ở Đông Nam Á

Luyện tập dượt 1 trang 82 Lịch sử 10 Thể hiện tại bên trên trục thời hạn những quy trình cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công vẹn toàn cho tới thế kỉ XIX

Luyện tập dượt 2 trang 82 Lịch sử 10 Vẽ sơ đồ dùng trí tuệ thể hiện tại những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại.

Vận dụng 3 trang 82 Lịch sử 10 Sưu tầm tranh vẽ, tư liệu về những công trình xây dựng phong cách thiết kế Khu vực Đông Nam Á và phân loại theo dõi tía dòng

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập dượt Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 12: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc

Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam

Xem thêm: vì sao có thể giữ được các loại thực phẩm thịt cá các loại hạt lâu ngày trong túi hút chân không

Bài 14: Cửa hàng tạo hình và quy trình cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số trở nên tựu của văn minh Đại Việt

Bài 16: Các dân tộc bản địa bên trên tổ quốc Việt Nam