vật nuôi nào sau đây thuộc nhóm gia súc

Câu hỏi:

16/10/2019 36,389

Bạn đang xem: vật nuôi nào sau đây thuộc nhóm gia súc

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: C. Lợn.

Giải thích: (Con gia cầm nằm trong loại gia súc là: Lợn)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của chăn nuôi vô nền tài chính gồm:

A. Cung cấp cho phương tiện đi lại dịch chuyển, mức độ kéo.

B. Cung cấp cho hoa màu, đồ ăn thức uống.

C. Sản xuất vắc-xin.

D. Tất cả đều trúng.

Câu 2:

Mục đích sau cuối của trọng trách ngành chăn nuôi ở VN là để:

A. Phát triển chăn nuôi trọn vẹn.

B. Đẩy mạnh fake phú tiến thủ cỗ kinh nghiệm vô phát triển.

C. Tăng cường góp vốn đầu tư cho tới phân tích và quản lý và vận hành.

D. Tăng thời gian nhanh về lượng và unique thành phầm chăn nuôi.

Câu 3:

Để cải tiến và phát triển chăn nuôi trọn vẹn, cần được phong phú hóa về:

A. Các loại gia cầm.

B. Quy tế bào chăn nuôi.

Xem thêm: hình chóp đáy hình bình hành

C. Thức ăn chăn nuôi.

D. Cả A và B đều trúng.

Câu 4:

Có bao nhiêu trọng trách của ngành chăn nuôi ở nước ta?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Sản xuất vắc-xin thông thường hoặc được test nghiệm bên trên loài vật nào?

A. Lợn.

B. Chuột.

C. Tinh tinh anh.

D. Gà.

Câu 6:

Con gia cầm này bên dưới đó là gia cầm?

A. Vịt.

B. Bò.

C. Lợn.

D. Trâu.

Xem thêm: đa thức nào sau đây là đa thức một biến