văn kiện nào của đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

Văn khiếu nại này của Đảng nhấn mạnh vấn đề "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mệnh tư sản dân quyền"?

Bạn đang xem: văn kiện nào của đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

A. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.

B. Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930.

C. Chỉ thị xây dựng Hội phản đế liên minh (1930).

D. Chung xung quanh yếu tố quyết sách mới nhất (1936).

Đáp án B

Sách khối C mang đến 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn ganh đua thpt Moonbook 594.000đ 119.000đ
Sách Tổng ôn địa lý lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông vương quốc Moonbook 200.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: dùng tay đưa vào vùng kín có mất trinh không

Sách thiết kế Python cơ phiên bản, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID