vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

27/05/2020 18,785

Bạn đang xem: vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

A. kĩ năng không ngừng mở rộng diện tích S khá rộng.

B. phần rộng lớn diện tích S khu đất phù rơi ko được bồi đậy mỗi năm.

C. diện tích S khu đất nông nghiệp bị phí mạc hóa rộng lớn.

D. khu đất đất ở nhiều điểm bị mất màu.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: ĐBSH đem khối hệ thống kênh mương xung quanh nên vùng khu đất vô đê ko được bồi đậy phù rơi mới nhất mỗi năm, hiệu suất dùng cao. Vì vậy, khu đất bị tha hóa mất màu và càng ngày càng không ngừng mở rộng, thực hiện tách diện tích S khu đất nông nghiệp. Trong Lúc kĩ năng không ngừng mở rộng khu đất nông nghiệp ở vùng cực kỳ giới hạn. Đặt rời khỏi yếu tố rộng lớn trong các việc dùng khu đất nông nghiệp ở ĐBSH.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm nào là tại đây ko đúng lúc nói đến bộc lộ của mức độ xay của dân sinh so với việc trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội ở Đồng bởi vì sông Hồng?

A. Phần rộng lớn vật liệu mang đến công nghiệp cần trả kể từ vùng không giống cho tới.

B. Bình quân diện tích S khu đất nông nghiệp bên trên đầu người thấp.

C. Việc xử lý việc thực hiện gặp gỡ nhiều nan giải, nhất là ở những TP.HCM.

D. Sản lượng hoa màu trung bình đầu người thấp.

Câu 2:

Hậu trái ngược của việc ngày càng tăng dân sinh thời gian nhanh ở Đồng bởi vì sông Hồng là

A. rừng và khu đất lâm nghiệp càng ngày càng tách.

B. khu đất thổ cư và khu đất thường dùng càng ngày càng thu hẹp.

C. diện tích S khu đất canh tác trung bình đầu người càng ngày càng tách.

D. diện tích S khu đất nông nghiệp càng ngày càng được không ngừng mở rộng.

Câu 3:

Đặc điểm nổi trội về mặt mũi dân sinh sống – làm việc của Đồng bởi vì sông Hồng là

A. dân sinh đông đúc, mối cung cấp làm việc đầy đủ và đem trình độ chuyên môn.

Xem thêm: công thức tính tốc độ góc

B. mối cung cấp làm việc lớn số 1 toàn quốc.

C. làm việc đem trình độ chuyên môn tối đa cả nước

D. làm việc triệu tập hầu hết ở những TP.HCM rộng lớn.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đích thị về kim chỉ nan vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu vô ngành trồng trọt ở Đồng bởi vì sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây đồ ăn, tăng cây hoa màu.

B. Giảm tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây đồ ăn.

C. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, tách cây hoa màu.

D. Tăng tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây lâu năm.

Câu 5:

Nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường hấp phụ to lớn là thế mạnh nhằm vùng Đồng bởi vì sông Hồng

A. xúc tiến ngành khai khoáng trở nên tân tiến.

B. trở nên tân tiến thời gian nhanh vận tốc đô thị mới.

C. quy đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. trở nên tân tiến những ngành kinh tế tài chính.

Câu 6:

Vùng nào là việt nam đem lịch sử dân tộc khai quật cương vực lâu lăm nhất?

A. Đông Nam Sở.

B. Duyên Hải Nam Trung Sở.

C. Đồng bởi vì sông Hồng.

D. Đồng bởi vì sông Cửu Long.

Xem thêm: hiện tượng điện phân không ứng dụng để

TÀI LIỆU VIP VIETJACK