truy vấn dữ liệu không giúp thực hiện công việc nào dưới đây

hint-header

Cập nhật ngày: 21-11-2021


Chia sẻ bởi: Phương nhi


Trong quy mô tài liệu mối liên hệ, truy vấn tài liệu KHÔNG canh ty triển khai việc làm nào là bên dưới đây?

B

Chọn những ngôi trường nhằm hiển thị, triển khai đo lường, tính tổng điểm, tổng.

C

Chọn những bạn dạng ghi thỏa mãn nhu cầu ĐK mang đến trước.

D

Định dạng theo đòi khuôn và in tài liệu.

Chủ đề liên quan

Hãy lựa chọn phương án ghép SAI trong những phương án sau đây:
Chức năng của hệ QT CSDL là cung cấp:

A

dụng cụ trấn áp, tinh chỉnh và điều khiển truy vấn vô CSDL.

B

môi trường thiên nhiên tạo nên lập CSDL.

C

môi trường thiên nhiên update và khai quật dưc liệu.

D

môi trường thiên nhiên thao tác bên trên Internet.

Tìm phương án sai. Thao tác bố trí bạn dạng ghi:

A

cũng có thể triển khai bố trí bên trên một vài ba ngôi trường với nút ưu tiên không giống nhau.

B

Chỉ triển khai bố trí bên trên một ngôi trường.

C

Để tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu phải chăng rộng lớn.

D

Không thực hiện thay cho thay đổi vị trí lưu những bạn dạng ghi bên trên đĩa.

Phát biểu nào là bên dưới đó là SAI về quan hệ trong CSDL quan liêu hệ?

A

Khi thêm 1 tính chất vô mối liên hệ, tài liệu vẫn đem vô mối liên hệ vẫn tồn bên trên vô CSDL.

B

Khi triển khai thao tác xóa mối liên hệ thì cấu tạo mối liên hệ và tài liệu vô mối liên hệ đều bị xóa.

C

Với một mối liên hệ vẫn đem tài liệu, khi kiểm soát và điều chỉnh lại cấu tạo mối liên hệ, tài liệu vô mối liên hệ không trở nên thay cho thay đổi.

D

Khi xóa một links trong số những mối liên hệ, những mối liên hệ vẫn tồn bên trên vô CSDL.

Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để lần những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm thi đua học tập kỳ bên trên 5 , vô loại Criteria của ngôi trường HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đó là đúng:

A

MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5.

B

[MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5.

C

[MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5.

D

[MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5".

Cho bảng sau:

Điểm trở thành phần

Họ và tên

Lí thuyết

Thực hành

Lê Minh A

8

Xem thêm: hướng dẫn viết hồ sơ xin việc

9

Nguyễn Đình đức

7

8

Bảng bên trên ko cần là một trong những mối liên hệ vì như thế mang trong mình một ngôi trường vi phạm đặc điểm nào là bên dưới đây?

D

Có nhị loại giống như nhau.

Giả sử một bảng đem 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì:

A

Trường SOBH là ngôi trường ngắn lại.

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN.

C

Trường SOBH là có một không hai, trong những lúc cơ ngôi trường HOTEN ko cần là có một không hai.

D

Trường SOBH là loại số, trong những lúc cơ ngôi trường HOTEN ko cần là loại số.

Trong bảo mật thông tin khối hệ thống, mật khẩu đăng nhập và mã hoá vấn đề cần tuân theo đòi qui ấn định nào là bên dưới đây?

A

Chỉ nên thay cho thay đổi một chuyến sau thời điểm người tiêu dùng singin vô khối hệ thống chuyến trước tiên.

B

Không được thay cho thay đổi nhằm đáp ứng tính nhất quán.

C

Phải thông thường xuyên thay cho thay đổi nhằm đẩy mạnh tính bảo mật thông tin.

D

Không được thay cho thay đổi nhiều vì như thế thực hiện như vậy tiếp tục lỗi mật khẩu đăng nhập.

Trong khi thao tác với cấu tạo bảng, ham muốn xác lập khóa chủ yếu, tớ thực hiện :
........... Primary Key

Cho những thao tác sau:
(1) Nháy nút
(2) Nháy nút
(3) Chọn dù đem tài liệu cần thiết lọc
Trình tự động những thao tác nhằm triển khai được việc thanh lọc theo đòi dù tài liệu đang được lựa chọn là:

Hai bảng vô một CSDL mối liên hệ links cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa).

Với report, tớ không thể thực hiện được việc gì trong mỗi việc sau đây?

A

Cha trí report và lựa chọn loại trình diễn.

C

Chọn ngôi trường đi vào report.

D

Lọc những bạn dạng ghi thỏa mãn nhu cầu một ĐK nào là cơ.

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đích nhất trong những câu sau đây?
Công việc thông thường gặp gỡ khi xử lí vấn đề của một nhóm chức là:

A

Tạo lập, update và khai quật làm hồ sơ.

Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

A

Các hệ QT CSDL mối liên hệ trấn áp việc nhập tài liệu sao mang đến tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống rỗng, tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau nhằm đáp ứng sự nhất quán tài liệu.

B

Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống rỗng.

C

Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau.

D

Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống rỗng tuy nhiên được trùng nhau.

Giả sử một mối liên hệ vẫn đem tài liệu, thao tác nào là tiếp sau đây rất có thể thực hiện thay cho thay đổi tài liệu mối liên hệ.

Giả sử bảng HOCSINH bao gồm đem những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị vấn đề điểm tối đa của từng lớp nhằm dùng lâu nhiều năm, vô Access tớ dùng đối tượng người dùng nào là trong những đối tượng người dùng sau?

Trong một ngôi trường trung học phổ thông đem thiết kế một CSDL vận hành điểm của Học Sinh. Người Quản trị CSDL vẫn phân quyền truy vấn cho những đối tượng người dùng truy vấn vô CSDL. Theo em, cơ hội phân quyền nào là tiếp sau đây thích hợp lý?

A

HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá.

B

HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xóa; BGH: Xem, Bổ sung.

C

HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem.

D

HS: Xem, Xoá; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem, Bổ sung, sửa, xoá.

Mô hình nào là bên dưới đó là quy mô phổ cập nhằm thiết kế CSDL quan liêu hệ?

A

Mô hình tài liệu phân nghiền.

B

Mô hình tài liệu mối liên hệ.

C

Mô hình phía đối tượng người dùng.

Đáp án nào là tiếp sau đây vấn đáp đích câu hỏi: “Các Hệ QTCSDL đem hình thức được cho phép bao nhiêu người nằm trong khai quật CSDL?”

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là một trong những CSDL của một nhóm chức?

D

Bảng tài liệu Khách Hàng.

Hệ quản lí trị CSDL KHÔNG cung ứng tác dụng nào là sau đây?

A

update tài liệu mang đến CSDL.

B

tạo nên lập những tiện nghi đọc/ghi tài liệu của CSDL.

D

khai quật tài liệu của CSDL.

Xem thêm: cl + naoh