trừ phân số

Toán lớp 4 phép tắc trừ phân số là 1 nhập 4 phép tắc tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng và kiến thức ko khó khăn, những em chỉ việc lưu ý và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác luyện. Cùng Vuihoc.vn phi vào nội dung học tập này nhé!

Toán lớp 4 phép tắc trừ phân số là 1 nhập 4 phép tắc tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng và kiến thức ko khó khăn, những em chỉ việc lưu ý và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác luyện. Cùng Vuihoc.vn phi vào nội dung học tập này nhé!

Bạn đang xem: trừ phân số

Đầu tiên, những em rất cần được hiểu một vài ba kỹ năng và kiến thức lý thuyết và thủ tục bài bác luyện. Nào, bọn chúng bản thân nằm trong phi vào bài học kinh nghiệm thôi!

1. Trừ nhị phân số đem khuôn số như thể nhau

Ví dụ: \frac{15}{4} - \frac{7}{4} = ?

Toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhị phân số đem nằm trong khuôn số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang lại tử số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn số.

2. Trừ nhị phân số đem khuôn số không giống nhau

Ví dụ: \frac{6}{7} - \frac{1}{6} = ?

Bài toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn số, tao quy đồng khuôn số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số cơ.

Chú ý: Khi tiến hành phép tắc trừ nhị phân số, nếu như phân số nhận được ko tối giản thì tao rút gọn gàng trở thành phân số tối giản.

3. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 phép tắc trừ phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác luyện tương quan cho tới phép tắc trừ phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{7}{9} - \frac{2}{9}

b) \frac{23}{56} - \frac{9}{56}

c) \frac{220}{225} - \frac{14}{15}

d) \frac{21}{20} - \frac{5}{10}

Bài 2: So sánh

a) \frac{57}{100} -  \frac{34}{100} … \frac{1}{4} - \frac{3}{25}

b) \frac{121}{81} - \frac{1}{9}\frac{56}{3} - \frac{13}{6}

Bài 3: Tìm nó biết: (\frac{10}{21} + \frac{1}{3}) - nó = \frac{16}{21}

Bài 4: Hai xe hơi nằm trong đem gạo ở một kho. Ô tô đem được \frac{2}{7} số gạo nhập kho, xe hơi loại nhị đem được \frac{3}{8} số gạo nhập kho. Hỏi xe hơi thứ hai đem nhiều hơn thế nữa xe hơi loại nhất từng nào gạo?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Ví dụ toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 2: Để đối chiếu, trước tiên những em cần thiết tiến hành phép tắc tính. Sau cơ tiến hành đối chiếu nhị phân số thông thường.

Luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 3:

Luyện luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 4: 

Ô tô loại nhị đem nhiều hơn thế nữa xe hơi loại nhất số gạo là:

\frac{3}{8} - \frac{2}{7}\frac{21}{56} - \frac{16}{56} = \frac{5}{56}  (số gạo nhập kho)

Đáp số: \frac{5}{56} số gạo nhập kho.

4. Bài luyện tự động luyện phép tắc trừ phân số (Có đáp án)

4.1. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{44}{45} - \frac{23}{45}

b) \frac{5}{100} - \frac{1}{100}

c) \frac{34}{100}\frac{1}{4}

d) \frac{11}{45} -  \frac{1}{5}

Bài 2: So sánh

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) … \frac{5}{7}\frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} - \frac{3}{100} … (\frac{111}{1000} - \frac{3}{1000}) + 1

Bài 3: Tìm nó biết: nó + \frac{80}{810}  = \frac{56}{81}

Bài 4: Trong một miếng vườn có \frac{6}{7} diện tích S và đã được trồng rau củ và hoa. Trong số đó diện tích S trồng hoa chiếm \frac{1}{3}. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau củ cướp bao nhiêu?

b) Tính diện tích S trống rỗng ko trồng gì của miếng vườn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \frac{21}{45}

b) \frac{1}{25}

c) \frac{9}{100}

d) \frac{2}{45}

Bài 2: 

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) < \frac{5}{7} + \frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} -\frac{3}{100} > (\frac{111}{1000} - \frac{3}{100}) + 1 

Bài 3:

y = \frac{16}{27}

Bài 4: 

a) \frac{11}{12}  

b) \frac{1}{7}

Xem thêm: despite his early retirement

5. Giải bài bác luyện sách giáo khoa toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

5.1. Bài luyện SGK trang 129

Bài 1: Tính 

a) \frac{15}{16} - \frac{7}{16} 

b) \frac{7}{4} - \frac{3}{4}

c) \frac{9}{5} - \frac{3}{5}

d) \frac{17}{49} - \frac{12}{49}

Lời giải: 

Ôn luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính :

a) \frac{2}{3} - \frac{3}{9}

b) \frac{7}{5} - \frac{15}{25}

c) \frac{3}{2} - \frac{4}{8}

d) \frac{11}{4} - \frac{6}{8}

Lời giải:

a)

Bài luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

b) 

Giải vấn đề lớp 4 phép tắc trừ phân số

c) 

Học toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

d) 

Ôn luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 3: Tại hội khỏe khoắn Phù Đổng toàn nước phiên loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn đang được giành được, còn sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp vì như thế từng nào phần tổng số huy chương tuy nhiên đoàn đang được giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần đều bằng nhau thì số huy chương vàng bao gồm bao nhiêu phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng bao gồm bao nhiêu phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

\frac{19}{19} - \frac{5}{19} = \frac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương.

5.2. Bài luyện SGK trang 130

Bài 1: Tính :

a) \frac{4}{5} - \frac{1}{3}

b) \frac{5}{6} - \frac{3}{8}

c) \frac{8}{7} - \frac{2}{3}

d) \frac{5}{3}\frac{3}{5}

Lời giải:

Học vấn đề lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a) \frac{20}{16} - \frac{3}{4}

b) \frac{30}{45} -  \frac{2}{5}

c) \frac{10}{12}\frac{3}{4}

d) \frac{12}{9}\frac{1}{4}

Lời giải:

Bài luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 3: Trong một khu vui chơi công viên đem \frac{6}{7} diện tích S đang được trồng hoa và cây cối, nhập đó \frac{2}{5} diện tích nhằm trồng cây cối là từng nào phần diện tích S của khu vui chơi công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:  \frac{6}{7} công viên

Trồng hoa: \frac{2}{5} công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây cối bằng:

\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =  \frac{16}{35}(diện tích công viên)

Đáp số: \frac{16}{35} diện tích S khu vui chơi công viên.

Xem thêm: góc cùng phụ

Vuihoc đang được trình làng cho tới những em nội dung cơ phiên bản về toán lớp 4 phép tắc trừ phân số.

Hãy tìm hiểu thêm thêm thắt những nội dung về những phép tắc tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài rời khỏi, Vui học tập còn hỗ trợ cho những em nhiều loại bài bác luyện nhằm những em tự động ôn luyện hằng ngày.