trừ hai phân số

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là 1 trong vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác tập luyện. Cùng Vuihoc.vn phi vào nội dung học tập này nhé!

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là 1 trong vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác tập luyện. Cùng Vuihoc.vn phi vào nội dung học tập này nhé!

Bạn đang xem: trừ hai phân số

Đầu tiên, những em rất cần được hiểu một vài ba kỹ năng lý thuyết và thủ tục bài bác tập luyện. Nào, bọn chúng bản thân nằm trong phi vào bài học kinh nghiệm thôi!

1. Trừ nhì phân số sở hữu hình mẫu số như thể nhau

Ví dụ: \frac{15}{4} - \frac{7}{4} = ?

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang đến tử số của phân số loại nhì và không thay đổi hình mẫu số.

2. Trừ nhì phân số sở hữu hình mẫu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{6}{7} - \frac{1}{6} = ?

Bài toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số không giống hình mẫu số, tớ quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi trừ hai phân số tê liệt.

Chú ý: Khi tiến hành luật lệ trừ hai phân số, nếu như phân số chiếm được ko tối giản thì tớ rút gọn gàng trở nên phân số tối giản.

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 luật lệ trừ phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác tập luyện tương quan cho tới luật lệ trừ phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{7}{9} - \frac{2}{9}

b) \frac{23}{56} - \frac{9}{56}

c) \frac{220}{225} - \frac{14}{15}

d) \frac{21}{20} - \frac{5}{10}

Bài 2: So sánh

a) \frac{57}{100} -  \frac{34}{100} … \frac{1}{4} - \frac{3}{25}

b) \frac{121}{81} - \frac{1}{9}\frac{56}{3} - \frac{13}{6}

Bài 3: Tìm hắn biết: (\frac{10}{21} + \frac{1}{3}) - hắn = \frac{16}{21}

Bài 4: Hai xe hơi nằm trong gửi gạo ở một kho. Ô tô gửi được \frac{2}{7} số gạo vô kho, xe hơi loại nhì gửi được \frac{3}{8} số gạo vô kho. Hỏi xe hơi thứ hai gửi nhiều hơn thế nữa xe hơi loại nhất từng nào gạo?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Ví dụ toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Để đối chiếu, thứ nhất những em cần thiết tiến hành luật lệ tính. Sau tê liệt tiến hành đối chiếu nhì phân số thông thường.

Luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3:

Luyện tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 4: 

Ô tô loại nhì gửi nhiều hơn thế nữa xe hơi loại nhất số gạo là:

\frac{3}{8} - \frac{2}{7}\frac{21}{56} - \frac{16}{56} = \frac{5}{56}  (số gạo vô kho)

Đáp số: \frac{5}{56} số gạo vô kho.

4. Bài tập luyện tự động luyện luật lệ trừ phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{44}{45} - \frac{23}{45}

b) \frac{5}{100} - \frac{1}{100}

c) \frac{34}{100}\frac{1}{4}

d) \frac{11}{45} -  \frac{1}{5}

Bài 2: So sánh

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) … \frac{5}{7}\frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} - \frac{3}{100} … (\frac{111}{1000} - \frac{3}{1000}) + 1

Bài 3: Tìm hắn biết: hắn + \frac{80}{810}  = \frac{56}{81}

Bài 4: Trong một miếng vườn có \frac{6}{7} diện tích S và được trồng rau củ và hoa. Trong số đó diện tích S trồng hoa chiếm \frac{1}{3}. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau củ lắc bao nhiêu?

b) Tính diện tích S trống trải ko trồng gì của miếng vườn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \frac{21}{45}

b) \frac{1}{25}

c) \frac{9}{100}

d) \frac{2}{45}

Bài 2: 

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) < \frac{5}{7} + \frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} -\frac{3}{100} > (\frac{111}{1000} - \frac{3}{100}) + 1 

Bài 3:

y = \frac{16}{27}

Bài 4: 

a) \frac{11}{12}  

b) \frac{1}{7}

Xem thêm: mẫu người ph của máu ổn định là

5. Giải bài bác tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

5.1. Bài tập luyện SGK trang 129

Bài 1: Tính 

a) \frac{15}{16} - \frac{7}{16} 

b) \frac{7}{4} - \frac{3}{4}

c) \frac{9}{5} - \frac{3}{5}

d) \frac{17}{49} - \frac{12}{49}

Lời giải: 

Ôn tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính :

a) \frac{2}{3} - \frac{3}{9}

b) \frac{7}{5} - \frac{15}{25}

c) \frac{3}{2} - \frac{4}{8}

d) \frac{11}{4} - \frac{6}{8}

Lời giải:

a)

Bài tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

b) 

Giải vấn đề lớp 4 luật lệ trừ phân số

c) 

Học toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

d) 

Ôn luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Tại hội khỏe khoắn Phù Đổng cả nước lượt loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn tiếp tục giành được, còn sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp vì chưng từng nào phần tổng số huy chương tuy nhiên đoàn tiếp tục giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần cân nhau thì số huy chương vàng bao gồm bao nhiêu phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng bao gồm bao nhiêu phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

\frac{19}{19} - \frac{5}{19} = \frac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương.

5.2. Bài tập luyện SGK trang 130

Bài 1: Tính :

a) \frac{4}{5} - \frac{1}{3}

b) \frac{5}{6} - \frac{3}{8}

c) \frac{8}{7} - \frac{2}{3}

d) \frac{5}{3}\frac{3}{5}

Lời giải:

Học vấn đề lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a) \frac{20}{16} - \frac{3}{4}

b) \frac{30}{45} -  \frac{2}{5}

c) \frac{10}{12}\frac{3}{4}

d) \frac{12}{9}\frac{1}{4}

Lời giải:

Bài tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Trong một khu vui chơi công viên sở hữu \frac{6}{7} diện tích S tiếp tục trồng hoa và cây trái, vô đó \frac{2}{5} diện tích nhằm trồng cây trái là từng nào phần diện tích S của khu vui chơi công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:  \frac{6}{7} công viên

Trồng hoa: \frac{2}{5} công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây trái bằng:

\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =  \frac{16}{35}(diện tích công viên)

Đáp số: \frac{16}{35} diện tích S khu vui chơi công viên.

Xem thêm: cơ thể nóng nhưng không sốt

Vuihoc tiếp tục ra mắt cho tới những em nội dung cơ bạn dạng về toán lớp 4 luật lệ trừ phân số.

Hãy xem thêm thêm thắt những nội dung về những luật lệ tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài đi ra, Vui học tập còn hỗ trợ cho những em nhiều dạng khác nhau bài bác tập luyện nhằm những em tự động ôn luyện mỗi ngày.