trong lớp 10c có 45 học sinh

Trong lớp 10C sở hữu 45 học viên nhập cơ sở hữu 25 em quí môn Văn

707 09/07/2023

Đề bài: Trong lớp 10C sở hữu 45 học viên nhập cơ sở hữu 25 em quí môn Văn, đôi mươi em quí môn Toán, 18 em quí môn Sử, 6 em ko quí môn này, 5 em quí cả phụ vương môn. Hỏi số em quí có một môn nhập phụ vương môn bên trên.

Bạn đang xem: trong lớp 10c có 45 học sinh

A. 15;

B. 20;

C. 25;

D. 30.

Trả lời nói

Hướng dẫn giải:

Đáp án thực sự B

Gọi a, b, c theo trật tự là số học viên chỉ quí môn Văn, Sử, Toán

X là số học viên chỉ quí nhì môn là văn và toán

y là số học viên chỉ quí nhì môn là Sử và toán

Xem thêm: co2 +baoh

z là số học viên chỉ quí nhì môn là văn và Sử

Ta sở hữu số em quí tối thiểu một môn là 45  6 = 39

Dựa nhập biểu vật dụng ven tớ sở hữu hệ phương trình

Suy rời khỏi a + b + c + 2(x + y + z) + 15 = 25 + 18 +20

Hay a + b + c + 2(x + y + z) = 48                  (2)

Từ (1) và (2) tớ có

a+x+z+5=25b+y+z+5=18c+x+y+5=20x+y+z+a+b+c+5=39       (1)

Xem thêm: biểu hiện nào chứng tỏ eu là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

a + b + c + 2(39  5  a  b  c) = 48

 a + b + c = 20

Vậy chỉ có 20 em quí có một môn nhập phụ vương môn bên trên.