trong không khí người ta bố trí hai điện tích có cùng độ lớn 0 5

Câu hỏi:

13/05/2020 109,871

Bạn đang xem: trong không khí người ta bố trí hai điện tích có cùng độ lớn 0 5

A. 9000 V/m phía vuông góc với B

C. 9000 V/m thiên về phía năng lượng điện âm

Đáp án chủ yếu xác

D. 9000 V/m thiên về phía năng lượng điện dương

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Do 2 năng lượng điện trái ngược vết nên 2 vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vì thế 2 năng lượng điện tạo nên bên trên trung điểm của 2 năng lượng điện Khi cơ sẽ E1E2

Vecto độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổ hợp bên trên trung điểm tiếp tục nằm trong phương với 2 vecto E1; E2 nhưng sẽ sở hữu được thiên về phía năng lượng điện âm.

Độ lớn:

E=2E1=2.kq1r2=2.9.109.0,5.10612=9000V/m

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một phân tử vết mờ do bụi sắt kẽm kim loại tích năng lượng điện âm lượng 10-10 kilogam lửng lơ trong tầm thân ái nhị bạn dạng tụ năng lượng điện bằng ở ngang, bạn dạng tích năng lượng điện dương phía trên, bạn dạng tích năng lượng điện âm ở bên dưới. Hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị bạn dạng tụ là 1000V, khoảng cách thân ái nhị bạn dạng là 4,8mm, lấy g=10m/s2. Chiếu tia tử nước ngoài thực hiện phân tử vết mờ do bụi mất mặt một vài electron và rơi xuống với vận tốc 6m/s2. Tính số phân tử electron tuy nhiên phân tử vết mờ do bụi vẫn mất

A. 24000 hạt

B. 20000 hạt.

C.18000 hạt

D. 28000 hạt

Câu 2:

Một hóa học điểm với lượng m = 0,1 kilogam xê dịch điều tiết với phương trình x = 5cos2t (cm). Động năng của vật Khi hoạt động qua quýt địa điểm với li phỏng x = 3 centimet là

A. 0,18 J

B. 0,32 mJ

C. 0,19 mJ

D. 0,32 J

Câu 3:

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox. Đồ thị màn trình diễn sự tùy thuộc vào thời hạn của li phỏng với dạng như hình vẽ mặt mày. Phương trình xê dịch của li phỏng là

Xem thêm: sự giống và khác nhau giữa văn hóa và văn minh

A. x=7cos2πt-3π/4cm

B. x=7cos4πt-π/6cm

C. x=7cos2πt-π/6cm

D. x=7cos4πt+π/6cm

Câu 4:

Cho mạch năng lượng điện AB bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động =12V và năng lượng điện trở vô r=1,1Ω tiếp nối đuôi nhau với năng lượng điện trở R = 4,9Ω. thạo hiệu năng lượng điện thế UAB=0, và loại năng lượng điện ra đi kể từ đặc biệt dương của mối cung cấp. Tính độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua quýt nguồn? 

A. 2A.

B. 11A.

C. 2,5A.

D.3,15A

Câu 5:

Người tớ vướng một cỗ 3 pin như thể nhau tuy nhiên song thì nhận được một cỗ mối cung cấp với suất năng lượng điện động 9 V và năng lượng điện trở vô 3 Ω. Mỗi pin với suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô là 

A. 9 V; 3 Ω

B. 9 V; 9 Ω.      

C. 27 V; 9 Ω

D. 3 V; 3 Ω

Câu 6:

Cho chạc dẫn trực tiếp nhiều năm đem loại năng lượng điện. Khi điểm tớ xét sát chạc rộng lớn gấp đôi và độ mạnh loại năng lượng điện tăng gấp đôi thì khuôn khổ chạm màn hình từ 

A. tăng 4 chuyến. 

B. giảm 4 lần

C. không đổi

Xem thêm: hình chóp đáy hình bình hành

D. tăng 2 lần