trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi như thế nào

Câu hỏi:

24/09/2019 142,329

Bạn đang xem: trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi như thế nào

A. Gia tốc biến hóa điều hoà nằm trong trộn đối với li phỏng.

B. Gia tốc biến hóa điều hoà trễ trộn π2 đối với li phỏng.

C. Gia tốc biến hóa điều hoà ngược trộn đối với li phỏng.

Đáp án chủ yếu xác

D. Gia tốc biến hóa điều hoà sớm pha π2 so với li phỏng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Trong giao động điều tiết vận tốc a=ω2x sẽ biến hóa điều tiết ngược trộn đối với li phỏng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật nhỏ và lốc xoáy nhẹ nhõm có tính cứng k giao động điều tiết dọc từ trục Ox xung quanh địa điểm thăng bằng O. Biểu thức xác lập lực kéo về thuộc tính lên vật ở li phỏng x là F = – kx. Nếu F tính vì như thế niutơn (N), x tính vì như thế mét (m) thì k tính bằng

A. Nm2.

B. Nm.

C. N/m.

D. N/m2.

Câu 2:

Hai giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số, vuông trộn nhau và sở hữu biên phỏng theo lần lượt là A1, A2. Dao động tổ hợp của nhì giao động này còn có biên phỏng là

Câu 3:

Một vật giao động điều tiết, sở hữu phương trình li phỏng x=8cos(2πt-π3) (x tính vì như thế centimet, t tính vì như thế s). Kể kể từ thời gian t = 0, thời gian vật qua chuyện địa điểm sở hữu li độ x=43cm theo chiều âm chuyến loại 2017 là

Xem thêm: văn bản tê dê

A. năm nhâm thìn,25 s.

B. năm nhâm thìn,75 s .

C. 1008,75 s.

D. 1008,25 s.

Câu 4:

Một vật giao động điều tiết với tần số 2 Hz. Chu kỳ giao động của vật này là :

A. 1,5s.

B. 1,0s.

C. 2 s

D. 0,5s.

Câu 5:

Ba lốc xoáy sở hữu nằm trong chiều lâu năm bất ngờ có tính cứng theo lần lượt là k1, k2, k3, đầu bên trên treo nhập những điểm cố định và thắt chặt, đầu bên dưới treo nhập những vật sở hữu nằm trong lượng. Lúc đầu, nâng 3 vật cho tới địa điểm tuy nhiên những lốc xoáy ko biến tấu rồi thả nhẹ nhõm nhằm bọn chúng giao động điều tiết với cơ năng theo lần lượt là W1 = 0,1J, W2 = 0,2J và W3. Nếu k3 = 2,5k1 +3k2 thì W3 bằng

A. 25 mJ

B. 14 mJ

C. 19,8mJ

D. trăng tròn mJ

Câu 6:

Tại điểm sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g, một con cái rung lắc đơn sở hữu sợi dây khá dài l đang được giao động điều tiết. Chu kì giao động của con cái rung lắc là

Xem thêm: nghị luận về một vấn đề trong đời sống