trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

Câu hỏi:

14/01/2022 37,299

Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

B. Thiết tiếp mới nhất cho tới biểu kiểu , sửa thay đổi design cũ 

C. Thiết tiếp mới nhất cho tới biểu kiểu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Thiết tiếp mới nhất cho tới biểu kiểu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Trong cơ chế design của biểu kiểu, tớ hoàn toàn có thể design mới nhất cho tới biểu kiểu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ. Để thao tác làm việc nhập cơ chế design của biểu kiểu, tớ triển khai Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu kiểu.

Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu kiểu tớ lựa chọn đối tượng người tiêu dùng nào là bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong Access, tớ hoàn toàn có thể dùng biểu kiểu để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu tạo bảng 

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 3:

Để thao tác làm việc nhập cơ chế design của biểu kiểu, tớ thực hiện:

A. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

B. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu mẫu

Xem thêm: ảnh sẽ gầy

C. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

D. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Câu 4:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu kiểu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create sườn for using Wizard 

B. Create sườn by using Wizard 

C. Create sườn with using Wizard 

D. Create sườn in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu kiểu Theo phong cách tự động design, tớ chọn:

A. Create sườn in Design View 

B. Create sườn by using Wizard 

C. Create sườn with using Wizard 

D. Create sườn by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu cho tới biểu kiểu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người tiêu dùng Form nhập bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy lưu ban nhập Create sườn by using wizard

(3) Chọn loại cho tới biểu kiểu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu kiểu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc kiểu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp sau là lựa chọn những ngôi trường tiến hành biểu kiểu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể triển khai tạo ra biểu kiểu bằng phương pháp sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)