trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa

Câu hỏi:

19/10/2019 9,932

A. x = 3tsin(100πt + ).

Bạn đang xem: trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa

Đáp án chủ yếu xác

B. x = 3sin5πt + 3cos5πt.

D. x = 2sin(2πt + ).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Pha thuở đầu của giao động điều hoà:

A. Phụ nằm trong cơ hội lựa chọn gốc toạ phỏng và gốc thời hạn.      

B. Phụ nằm trong cơ hội kích ứng vật dao động

C. Phụ nằm trong tích điện truyền cho tới vật nhằm vật dao động

D. Cả 3 câu bên trên đều đúng

Câu 2:

Đối với cùng một giao động tuần trả, khoảng tầm thời hạn sớm nhất tiếp sau đó hiện trạng giao động tái diễn như cũ gọi là :

A. Tần số giao động. 

B. Pha của giao động.

C. Chu kỳ của giao động. 

D. Tần số góc.

Câu 3:

Trong giao động điều hoà, vận tốc trở thành đổi:

A. Cùng trộn với li phỏng.      

B. Sớm trộn π/2 so với li phỏng.   

C. Ngược trộn với li phỏng.           

D. Trễ trộn π/2 đối với li phỏng.

Xem thêm: kể tên một số ngành nghề liên quan đến sinh học và triển vọng của các ngành nghề đó

Câu 4:

Trong giao động điều tiết, vận tốc luôn luôn luôn

A. ngược trộn với li phỏng

B. vuông trộn với li độ

C. lệch sóng π/4 với li độ

D. nằm trong trộn với li độ

Câu 5:

Trong phương trình giao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là:

A. biên phỏng giao động.

B. tần số giao động.

C. trộn giao động.

D. chu kì giao động.

Câu 6:

Trong giao động điều tiết, kích cỡ vận tốc của vật

A. Giảm Lúc độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng. 

B. Giảm Lúc kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng.

C. Không thay cho thay đổi.

D. Tăng, hạn chế tùy nằm trong độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu của vật rộng lớn hoặc nhỏ.

Câu 7:

Chu kì của giao động điều hoà là:

A. Khoảng thời hạn vật cút kể từ li phỏng cực lớn âm cho tới li phỏng cực lớn dương. 

B. Thời lừa lọc sớm nhất vật sở hữu li phỏng như cũ.

C. Là khoảng tầm thời hạn sớm nhất nhưng mà toạ phỏng, véc tơ vận tốc tức thời, vận tốc lại có mức giá trị và hiện trạng như cũ. 

Xem thêm: ngữ văn 7 ôn tập trang 75

D. Cả 3 cầu bên trên đều trúng.