trong các hệ sinh thái trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về

Câu hỏi:

09/09/2020 12,723

Bạn đang xem: trong các hệ sinh thái trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về

B. Giới thực vật

Đáp án chủ yếu xác

D. Giới nhân sơ (vi khuẩn)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án : 

Trong những hệ sinh thái xanh bên trên cạn, loại ưu thế thông thường thuộc sở hữu giới thực vật.

Đáp án nên cần chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loài giun dẹp Convolvuta roscoffensin sinh sống vô cát vùng ngập thuỷ triều ven bờ biển. Trong tế bào của giun dẹp sở hữu những tảo lục đơn bào sinh sống. Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp bầy bản thân bên trên cát và khi bại tảo lục sở hữu kỹ năng quang quẻ thích hợp. Giun dẹp sinh sống vì chưng hóa học tinh anh bột tự tảo lục quang quẻ thích hợp tổ hợp nên. Quan hệ nào là vô số những mối quan hệ sau đấy là mối quan hệ thân thích tảo lục và giun dẹp.

A. Cộng sinh.

B. Hợp tác.

C. Kí sinh.

D. Vật ăn thịt – con cái bùi nhùi.

Câu 2:

Trong nghề nghiệp nuôi cá nhằm chiếm được năng suất cá tối nhiều bên trên một đơn vị chức năng diện tích S mặt mày nước thì điều nào là bên dưới đấy là cần thiết thực hiện rộng lớn cả?

A. Nuôi nhiều loại cá sinh sống ở những tầng nước không giống nhau.

B. Nuôi nhiều loại cá nằm trong và một chuỗi đồ ăn.

C. Nuôi nhiều loại cá với tỷ lệ càng tốt càng chất lượng tốt.

D. Nuôi một loại cá quí phù hợp với tỷ lệ cao và mang lại dư quá đồ ăn.

Câu 3:

Một số loại chim thông thường đậu bên trên sống lưng và nhặt những loại kí sinh bên trên khung hình động vật hoang dã móng guốc thực hiện đồ ăn. Mối mối quan hệ thân thích chim nhỏ và động vật hoang dã móng guốc trình bày bên trên nằm trong quan hệ gì?

A. Cộng sinh.

B. Hợp tác.

C. Hội sinh.

Xem thêm: công thức e của hclo

D. Sinh vật ăn loại vật không giống.

Câu 4:

Trong những quan hệ sinh thái xanh tại đây, sở hữu từng nào quan hệ không khiến sợ hãi cho những loại tham ô gia?

(1) Một số loại tảo nước ngọt nở hoa nằm trong sinh sống vô một môi trường xung quanh với những loại cá tôm.

(2) Cây chùm gửi sinh sống bên trên thân thích những cây mộc rộng lớn vô rừng.

(3) loại cá nghiền sinh sống bám bên trên những loại cá rộng lớn.

(4) loại con kiến sinh sống bên trên cây con kiến.

Những ông tơ quan hệ bại là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

I. Khống chế sinh học tập thông thường dẫn đến việc cân đối sinh học tập.

II. Ứng dụng kiểm soát sinh học tập vô đảm bảo an toàn thực vật bằng phương pháp dùng thiên địch nhằm trừ sâu sắc.

III. Quần xã là tập kết những quần thể loại vật không giống loại.

IV. Nơi quần xã sinh sống gọi là sinh cảnh.

Số tuyên bố chính là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6:

Tảo giáp nở hoa thực hiện bị tiêu diệt những loại cá, tôm là quan hệ gì?

A. Ức chế cảm nhiễm.

B. Sinh vật ăn loại vật.

C. Cạnh giành.

Xem thêm: sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa

D. Kí sinh.