trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m chiều rộng 10m

Đáp án+Giải quí quá trình giải:

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật la

Bạn đang xem: trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m chiều rộng 10m

(6+6) . 10 =120 ( m²)

Diện tích hình bình hành là

10 . 6 = 60 ( m²)

Diện tích trồng cỏ là

120 - 60 = 60 ( m²)

Số chi phí công chi trả nhằm trồng hoa là

 60 . 50 000  = 3000000 ( đồng )

Số chi phí công chi trả nhằm trồng cỏ là

Xem thêm: cho tam giác abc có

60 . 40 000= 2400000 ( đồng )

Số chi phí công cần thiết chi trả nhằm trồng hoa và cỏ là

3000000+2400000= 5400000 ( đồng )

Đáp số : 5400000 đồng

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: bài tập đặt nhân tử chung có đáp án

4

9 vote