tổng điều tra dân số ngày 1 4 2019 tỉnh bắc giang

Đáp án:

` 3640128` người

Bạn đang xem: tổng điều tra dân số ngày 1 4 2019 tỉnh bắc giang

Giải quí công việc giải:

Hai phen số dân tỉnh Bắc Giang là :

` 1803950 xx 2 = 3607900` ( người )

Số dân của tỉnh Thanh Hoá là :

` 3607900 + 32228 = 3640128 ` ( người )

Xem thêm: phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Đáp số : ` 3640128` người

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: uống tinh dầu hoa anh thảo bao lâu thì ngừng và uống lại

5

4 vote