tóm tắt ý chính cho người khác trình bày

Đề bài

(trang 29, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Bạn đang xem: tóm tắt ý chính cho người khác trình bày

Khi tham lam dự các buổi thảo luận, các cuộc họp,... việc tóm tắt được ý chính về nội dung trình bày của người khác giúp em nắm bắt được nội dung cốt lõi của bài nói, chủ động ghi chép ý chính cũng như trao đổi, đặc ý hỏi hoặc phản biện ý kiến của người nói

Lời giải chi tiết

Để nghe và tóm tắt ý chính bởi người khác trình bày, em hãy làm theo đòi hướng dẫn:

Bước 1: Nghe ý chính và ghi tóm tắt

+ Tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào ý chính của bài nói (vấn đề trọng tâm mà người nói sẽ trình bày):

- Chú ý phần mở đầu và phần kết thúc

- Chú ý những phần được lặp lên đường lặp lại nhập đằm thắm bài.

- Chú ý tốc độ nói

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau

- Chú ý từ khóa của bài nói

- Chú ý các phương tiện giao phó tiếp phi ngôn ngữ như: sơ đồ, bảng, hình hình ảnh,...

+ Kết hợp lắng nghe và ghi chép bằng cách:

- Ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình, ghi dưới dạng cụm từ, từ khóa

- Sử dụng các kí hiệu, gạch đầu dòng để làm nổi bật các ý

- Thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

Xem thêm: biểu hiện nào chứng tỏ eu là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

- Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có)

- Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi với người ý kiến em ko hiểu ngầm rõ hoặc có quan tiền điểm khác

- Trao đổi phần tóm tắt với những người nghe khác để chỉnh sửa mang lại chính xác