toán lớp 6 bài 1 tập hợp

Tập hợp ý lớp 6 Sách mới

Giải Toán lớp 6 luyện 1 bài bác 1: Tập hợp ý, Phần tử của tụ hợp 3 cuốn sách Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống tổ hợp tiếng giải Toán 6 bài bác 1 cụ thể mang lại từng sách, gom những em với sự sẵn sàng bài bác kỹ lưỡng trước lúc tới trường. Lời giải hoặc bài bác luyện Toán 6 này cũng chính là tư liệu nhằm nhà giáo và bố mẹ tham lam cẩn nhập quy trình chỉ dẫn và giảng dạy dỗ môn Toán lớp 6 theo đuổi công tác mới nhất.

Bạn đang xem: toán lớp 6 bài 1 tập hợp

1. Giải Toán lớp 6 bài bác 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Toán lớp 6 bài bác 1 bài bác Tập hợp ý sách Kết nối trí thức bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng phần, từng bài bác luyện bám sát công tác học tập sách mới nhất. Mời chúng ta xem thêm bên trên đây: Toán lớp 6 bài bác 1 Tập hợp ý sách Kết nối tri thức

Toán lớp 6 luyện 1 trang 8 Câu 1.1

Cho nhì luyện hợp:

A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; ư; v}

Dùng kí hiệu "∉" hoặc "∈" nhằm vấn đáp câu hỏi: Mỗi thành phần a, b, x, u nằm trong tụ hợp nào là và ko nằm trong tụ hợp nào?

Đáp án

Dựa nhập những thành phần của tụ hợp A và B

Ta có:

a ∈ A; a ∉ B

b ∈ A; b ∈ B

x ∈ A; x ∉ B

u ∉ A; u ∈ B

Toán lớp 6 luyện 1 trang 8 Câu 1.2

Cho luyện hợp:

U = {x ∈ N | x phân chia không còn mang lại 3}

Trong những số 3, 5, 6, 0, 7 số nào là nằm trong và số nào là ko nằm trong luyện U?

Đáp án

Các số nằm trong tụ hợp U là: 0; 3; 6

Các số ko nằm trong luyện U là: 5; 7

Toán lớp 6 luyện 1 trang 8 Câu 1.3

Bằng cơ hội liệt kê những thành phần, hãy ghi chép những tụ hợp sau:

a) Tập hợp ý K những số đương nhiên nhỏ rộng lớn 7;

b) Tập hợp ý D những mon (dương lịch) với 30 ngày

c) Tập hợp ý M những vần âm giờ đồng hồ Việt nhập kể từ "ĐIỆN BIÊN PHỦ"

Đáp án

a) Tập hợp ý K những số đương nhiên nhỏ rộng lớn 7 là K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

b) Tập hợp ý D những mon (dương lịch) với 30 ngày là D = { mon 4; mon 6; mon 9; mon 11 }

c) Tập hợp ý M những vần âm giờ đồng hồ Việt nhập kể từ "ĐIỆN BIÊN PHỦ" M = {Đ; I; Ê; N; B; P; H; U}

Toán lớp 6 luyện 1 trang 8 Câu 1.4

Bằng cơ hội nêu tín hiệu đặc thù, hãy ghi chép tụ hợp A những số đương nhiên nhỏ rộng lớn 10.

Đáp án

Tập hợp ý A những số đương nhiên nhỏ rộng lớn 10 được ghi chép bằng phương pháp nêu tín hiệu đặc thù là:

A = {n ∈ N | n < 10}

Toán lớp 6 luyện 1 trang 8 Câu 1.5

Hệ Mặt Trời bao gồm với Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể xoay quanh Mặt Trời gọi là những hành tinh nghịch, này là Thủy tinh nghịch, Kim tinh nghịch, Trái Đất, Hỏa tinh nghịch, Mộc tinh nghịch, Thổ tinh nghịch, Thiên Vương tinh nghịch và Hải Vương tinh nghịch.

Gọi S là tụ hợp những hành tinh nghịch của hệ Mặt Trời. Hãy ghi chép S bằng phương pháp liệt kê những thành phần của S.

Đáp án

Tập S được ghi chép bằng phương pháp liệt kê những thành phần là:

S = {Thủy tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hỏa tinh; Mộc tinh; Thổ tinh; Thiên Vương tinh; Hải Vương tinh}

Trắc nghiệm bài bác 1 Tập hợp ý KNTT

2. Giải Toán lớp 6 bài bác 1 sách Chân Trời Sáng Tạo

Toán lớp 6 bài bác 1 Tập hợp ý - Phần tử của tụ hợp Chân trời tạo ra bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng phần, từng bài bác luyện. Toàn cỗ tiếng giải cụ thể, chào các bạn xem thêm tại: Toán lớp 6 bài bác 1 Tập hợp ý - Phần tử của tụ hợp Chân trời tạo ra.

Các em nằm trong theo đuổi dõi đáp án sau đó là đối chiếu sản phẩm của tôi nhé!

Toán lớp 6 luyện 1 trang 9 Câu 1

Cho D là tụ hợp những số đương nhiên một vừa hai phải to hơn 5 một vừa hai phải nhỏ rộng lớn 12. Viết tụ hợp D theo đuổi nhì cơ hội rồi lựa chọn kí hiệu ∈, ∉ tương thích thay cho cho từng “?” bên dưới đây:

5 ? D; 7 ? D; 17 ? D; 0 ? D; 10 ? D.

Đáp án

Viết tụ hợp D theo đuổi nhì cách:

 • Cách 1: D = {6, 7, 8, 9, 10, 11}
 • Cách 2: D = { x | x là số đương nhiên, 5 < x < 12}

Vậy điền như sau:

5 ∉ D; 7 ∈ D; 17 ∉ D; 0 ∉ D; 10 ∈ D

Toán lớp 6 luyện 1 trang 9 Câu 2

Cho B là tụ hợp những số đương nhiên lẻ và to hơn 30. Trong những xác định sau, xác định nao là chính, xác định nào là là sai?

a) 31 ∈ B;

b) 32 ∈ B;

c) 2002 ∉ B;

d) 2003 ∉ B.

Đáp án

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

Toán lớp 6 luyện 1 trang 9 Câu 3

Hoàn trở nên bảng sau đây nhập vở (theo mẫu):

Giải Toán lớp 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đáp án

Tập hợp ý mang lại vì chưng cơ hội liệt kê phần tử Tập hợp ý mang lại vì chưng đặc điểm quánh trưng
H = {2; 4; 6; 8; 10}H là tụ hợp những số đương nhiên chẵn không giống 0 và nhỏ rộng lớn 11.
M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}M là tụ hợp những số đương nhiên nhỏ rộng lớn 15.
P = {11, 13, 15, 17, 19, 21}P là tụ hợp những số đương nhiên lẻ to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 22.
X = {Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor}X là tụ hợp những nước ở chống Khu vực Đông Nam Á.

Toán lớp 6 luyện 1 trang 9 Câu 4

Viết tụ hợp T bao gồm thương hiệu những mon dương lịch nhập quý IV (ba mon cuối năm). Trong tụ hợp T, những thành phần nào là với số ngày là 31?

Đáp án

Do tụ hợp T bao gồm những mon dương lịch nhập quý IV (ba mon cuối năm) nên tao ghi chép T bên dưới dạng tụ hợp như sau:

T = {Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12}

Trong tụ hợp T, những thành phần với 31 ngày là Tháng 10 và mon 12.

Xem thêm: công thức hoá học của baking soda

Trắc nghiệm bài bác 1 Tập hợp ý - Phần tử của tụ hợp CTST

3. Giải Toán lớp 6 bài bác 1 sách Cánh Diều

Toán lớp 6 bài bác 1 Tập hợp ý sách Cánh Diều bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng phần, từng bài bác luyện nhập nội dung công tác học tập sách mới nhất rất rất tiện cho những em học viên đối chiếu so sánh sản phẩm của tôi. Mời chúng ta xem thêm tiếng giải bài bác 1 bên trên đây: Toán lớp 6 bài bác 1 Tập hợp ý sách Cánh Diều

Toán lớp 6 trang 7 luyện 1 Câu 1

Liệt kê những thành phần của từng tụ hợp sau:

a) A là luyện hơp những hình nhập Hình 3;

Giải bài bác luyện 1 bài bác 1: Tập hợp ý SGK Cánh Diều Toán 6 luyện 1 trang 7

b) B là tụ hợp những vần âm xuất hiện nay nhập kể từ "NHA TRANG";

c) C là tụ hợp những mon của Quý II (biết 1 năm bao gồm 4 quý);

d) D là tụ hợp những nốt nhạc với nhập khuông nhạc Hình 4;

Giải bài bác luyện 1 bài bác 1: Tập hợp ý SGK Cánh Diều Toán 6 luyện 1 trang 7

Đáp án

a) A = { Hình chữ nhật; Hình vuông; Hình bình hành; Hình tam giác; Hình thang}

b) B = {N; H; A; T; R; G}

c) C = {Tháng 4; Tháng 5; Tháng 6}

d) D = {Đồ; Rê; Mi; Pha; Son; La; Si}

Toán lớp 6 trang 8 luyện 1 Câu 2

Cho tụ hợp A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu "∈","∉" tương thích nhập điểm chấm:

a) 11 .......... A

b) 12 ........... A

c) 14 .......... A

d) 19 ........... A

Đáp án

a) 11 ∈ A

b) 12 ∉ A

c) 14 ∉ A

d) 19 ∈ A

Toán lớp 6 trang 8 luyện 1 Câu 3

Viết từng tụ hợp sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần của tụ hợp đó:

a, A = {x | x là số đương nhiên chẵn, x < 14}

b, B = {x | x là số đương nhiên chẵn, 40 < x < 50}

c, C = {x | x là số đương nhiên lẻ, x < 15}

d, D = {x | x là số đương nhiên lẻ, 9 < x < 20}

Đáp án

a, A = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12}

b, B = {42; 44; 46; 48}

c, C = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13}

d, D = {11; 13; 15; 17; 19}

Toán lớp 6 trang 8 luyện 1 Câu 4

Viết từng tụ hợp sau bằng phương pháp đã cho thấy đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tụ hợp đó:

a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15}

b) B = {5; 10; 15; 20; 25; 30}

c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}

d) D = {1; 5; 9; 13; 17}.

Đáp án

a) A = {x | x là số đương nhiên phân chia không còn mang lại 3, x < 16};

b) B = {x | x là số đương nhiên phân chia không còn mang lại 5, x < 35}

c) C = {x | x là số đương nhiên phân chia không còn mang lại 10, 0 < x < 100}

d) D = { x | x là những số đương nhiên rộng lớn thông thường nhau 4 đơn vị chức năng, 0 < x < 18}.

Trắc nghiệm Tập hợp ý sách Cánh Diều

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài bác 2

Toán lớp 6 bài bác 1: Tập hợp ý, Phần tử của tụ hợp là phần tiếng giải cụ thể 3 cuốn sách mới nhất theo đuổi công tác GDPT, chúng ta mò mẫm tiếng giải của từng sách theo đuổi liên kết bên dưới đây:

 • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 Cánh Diều
 • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tại phía trên bao gồm tiếng giải hoàn hảo cỗ của từng bài học kinh nghiệm của 3 sách mới nhất cả năm học tập. VnDoc liên tiếp update đáp án và tiếng giải mang lại chúng ta nằm trong theo đuổi dõi.

4. Lý thuyết Tập hợp ý, Phần tử của luyện hợp

1. Cách ghi chép, ký hiệu

a. Cách viết

Mỗi tụ hợp thông thường được kí hiệu vì chưng một vần âm in hoa; chẳng hạn; tụ hợp A, tụ hợp B, tụ hợp X.

Ví dụ: Tập hợp ý A={a,b,c}, tụ hợp X={1;2;3;4}...

Mỗi thành phần của một tụ hợp thông thường được kí hiệu vì chưng một vần âm thường; chẳng hạn: a là thành phần của tụ hợp A, b là 1 trong những thành phần của tụ hợp B, x là 1 trong những thành phần của tụ hợp X.

b. Ký hiệu

Nếu a là 1 trong những thành phần của tụ hợp A thì tao viết: a ∈ A.

Nếu b ko cần là 1 trong những thành phần của tụ hợp A thì tao ghi chép b ∉ A.

Ví dụ: Cho tụ hợp M = {1; 2; 3}

Khi cơ tao với một là thành phần nằm trong M nên 1 ∈ M

Và 4 ko là thành phần nằm trong M nên 4 ∉ M

3. Để ghi chép một tụ hợp, thông thường với nhì cách:

Xem thêm: despite his early retirement

 • Liệt kê những thành phần của luyện hợp; tức là ghi chép toàn bộ những thành phần của tụ hợp cơ nhập lốt ngoặc nhọn {}.
 • Chỉ đi ra đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tụ hợp đó; tức là đặc điểm tuy nhiên từng thành phần của tụ hợp cơ cần với và chỉ những thành phần của tụ hợp cơ mới nhất với.
 • Ví dụ: Cho tụ hợp B bao gồm những số đương nhiên nhỏ rộng lớn 5.

  Viết tụ hợp B bên dưới dạng liệt kê những thành phần là: B = {0; 1; 2; 3; 4}

  Viết tụ hợp B bên dưới dạng đã cho thấy đặc điểm đặc thù là: B = {x ∈ N| x < 5}