toán lớp 4 trang 52

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 52

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ đường thẳng liền mạch AB trải qua điểm E và vuông góc với đường thẳng liền mạch CD trong những tình huống sau:

Phương pháp giải:

Ta rất có thể vẽ như sau:

- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng liền mạch CD.

- Chuyển dịch ê ke trượt theo dõi đường thẳng liền mạch CD sao mang lại cạnh góc vuông loại nhì của ê ke bắt gặp điểm E. Vạch một đường thẳng liền mạch theo dõi cạnh cơ thì được đường thẳng liền mạch AB trải qua điểm E và vuông góc với đường thẳng liền mạch CD.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ đàng cao AH của hình tam giác ABC trong những tình huống sau:

Phương pháp giải:

Qua đỉnh A của hình tam giác ABC tớ vẽ đường thẳng liền mạch vuông góc với cạnh BC, rời cạnh BC bên trên điểm H.

Khi cơ đoạn trực tiếp AH là đàng cao của hình tam giác ABC.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Xem thêm: thay đổi bản thân chẳng bao giờ dễ nhưng luôn luôn có thể

Video chỉ dẫn giải

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E bên trên cạnh AB.

Hãy vẽ đường thẳng liền mạch trải qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, rời cạnh DC bên trên điểm G. Ta chiếm được những hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu thương hiệu những hình chữ nhật cơ.

Phương pháp giải:

Ta rất có thể vẽ như sau:

- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với cạnh CD.

- Chuyển dịch ê ke trượt theo dõi cạnh CD sao mang lại cạnh góc vuông loại nhì của ê ke bắt gặp điểm E. Vạch một đường thẳng liền mạch theo dõi cạnh cơ thì được đường thẳng liền mạch EG trải qua điểm E và vuông góc với đường thẳng liền mạch CD (G nằm trong cạnh CD).

Lời giải chi tiết:

Các hình chữ nhật đem ở hình mặt mày là: AEGD, EBCG, ABCD. 

Lý thuyết

1. Vẽ đường thẳng liền mạch CD trải qua điểm E và vuông góc với đường thẳng liền mạch AB mang lại trước.

Ta rất có thể vẽ như sau:

- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng liền mạch AB.

- Chuyển dịch ê ke trượt theo dõi đường thẳng liền mạch AB sao mang lại cạnh góc vuông loại nhì của ê ke bắt gặp điểm E. Vạch một đường thẳng liền mạch theo dõi cạnh cơ thì được đường thẳng liền mạch CD trải qua điểm E và vuông góc với đường thẳng liền mạch AB.

2. Đường cao của hình tam giác 

Xem thêm: cl2 ra hclo

Qua đỉnh A của hình tam giác ABC tớ vẽ đường thẳng liền mạch vuông góc với cạnh BC, rời cạnh BC bên trên điểm H.

Ta gọi đoạn trực tiếp AH là đàng cao của hình tam giác ABC