toán lớp 4 bài 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết số phù hợp nhập bên dưới từng vạch của tia số: 

b) Viết số phù hợp nhập khu vực chấm: 36 000 ; 37 000 ;  ... ;  ... ;  ... ;  41 000 ;  ... 

Phương pháp giải:

a) Quan sát tao thấy nhì vạch cạnh nhau bên trên tia số rộng lớn tầm thường nhau 10 000 đơn vị chức năng.

b) Dãy số vẫn nghĩ rằng mặt hàng số tròn trĩnh ngàn, nhì số ngay tắp lự nhau rộng lớn tầm thường nhau 1000 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết theo đòi mẫu:

Phương pháp giải:

Ta phát âm (hoặc viết) những số ngẫu nhiên theo đòi trật tự kể từ trái ngược lịch sự nên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Viết từng số sau trở thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu:         8723 = 8000 + 700 + đôi mươi + 3

b) Viết theo đòi mẫu:

    Mẫu:         9000 + 200 + 30 + 2 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                                   6000 + 200 + 3

Xem thêm: bình ngô đại cáo chân trời sáng tạo

     6000 + 200 + 30                                         5000 + 2

Phương pháp giải:

- Xác định vị trị của từng chữ số theo đòi những mặt hàng.

- Viết số vẫn bên dưới dưới dạng tổng tương tự động như ví dụ khuôn.

Lời giải chi tiết:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi những hình sau: 

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội dò la chu vi những hình:

- Chu vi hình tứ giác = Tổng chừng nhiều năm 4 cạnh

- Chi vi hình chữ nhật = (Chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2

- Chu vi hình vuông vắn = Độ nhiều năm một cạnh x 4

Lời giải chi tiết:

- Chu vi hình tứ giác ABCD là:

            6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

            (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

- Chu vi hình vuông vắn GHIK là:

Xem thêm: iq trung bình của người

           5 × 4 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 17 centimet, 24 centimet, đôi mươi cm

Loigiaihay.com