toán 10 bài 4 kết nối tri thức

Lý thuyết Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn1. Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn Xem cụ thể Câu chất vấn mục 1 trang 26, 27Trong trường hợp khai mạc, gọi x và hắn thứu tự là số máy điều hoà loại hai phía và một chiều tuy nhiên siêu thị cần thiết nhập. Tính số chi phí vốn liếng tuy nhiên siêu thị nên ném ra nhằm nhập nhị loại máy điều hoà theo dõi x và hắn. Trong trường hợp khai mạc, gọi x và hắn thứu tự là số máy điều hoà loại hai phía và một chiều tuy nhiên siêu thị cần thiết nhập. Từ HĐ1, viết lách hệ bất phương trình nhị ẩn x, hắn và đã cho thấy một nghiệm của hệ này. Xem câu nói. giải Câu chất vấn mục 3 trang 28, 29, 30Xét biểu thức F(x, y) = 2x + 3y với (x; y) nằm trong miền tam giác OAB ở HĐ2. Toạ chừng thân phụ đình là O(0, 0), A(150, 0) và B(0; 150) (H.2.5). Một siêu thị kế hoạch nhập về nhị loại PC A và B, giá bán từng cái thứu tự là 10 triệu đồng và trăng tròn triệu đồng với số vốn liếng lúc đầu ko vượt lên quá 4 tỷ vnđ. Xem câu nói. giải Bài 2.5 trang 30Biểu trình diễn miền nghiệm của từng hệ bất phương trình sau bên trên mặt mũi bằng tọa độ: Xem câu nói. giải

Bài 2.6 trang 30

Một mái ấm gia đình cần thiết tối thiểu 900 đơn vị chức năng protein và 400 đơn vị chức năng lipit vô thực phẩm thường ngày. Mỗi kilôgam thịt trườn chứa chấp 800 đơn vị chức năng protein và 200 đơn vị chức năng lipit. Mỗi kilôgam thịt heo chứa chấp 600 đơn vị chức năng protein và 400 đơn vị chức năng lipit. hiểu rằng mái ấm gia đình này chỉ mua sắm tối đa là 1 trong,6 kilogam thịt trườn và 1,1 kilogam thịt heo, giá bán chi phí 1 kilogam thịt trườn là 250 ngàn đồng, 1 kilogam thịt heo là 160 ngàn đồng. Giả sử mái ấm gia đình cơ mua sắm x kilôgam thịt trườn và hắn kilôgam thịt heo.

Xem câu nói. giải