tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh?

Câu hỏi:

16/02/2020 31,829

Bạn đang xem: tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh?

B. Tạp chí Thư tín quốc tế

C. Báo Thanh Niên

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Sau Lúc về Quảng Châu Trung Quốc, với thương hiệu Lí Thụy, Nguyễn Ái Quốc nhanh gọn tụ hội những thanh niên nước Việt Nam yêu thương nước bên trên phía trên xây dựng đi ra Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên với phân tử nhân là Cộng sản đoàn nhằm mục đích tổ chức triển khai và chỉ huy quần bọn chúng câu kết lại, kịch liệt đấu giành kháng ngôi nhà nghĩa đế quốc Pháp và tay sai nhằm tự động cứu giúp lấy bản thân. Để đáp ứng mang đến Hội được hoạt động và sinh hoạt, Nguyễn Ái Quốc đang được xuất bạn dạng tờ báo Thanh Niên (không nên là báo Thanh Niên hiện tại nay) - tờ báo trước tiên của trào lưu cách mệnh nước Việt Nam. Tờ Thanh niên là cơ sở ngôn luận của Hội Việt nam giới cách mệnh thanh niên. Số báo trước tiên đi ra ngày 21 - 6 - 1925 và trong tương lai trở nên ngày Báo chí cách mệnh nước Việt Nam.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài học tập hầu hết nào là hoàn toàn có thể rút đi ra mang đến cách mệnh nước Việt Nam kể từ sự phân tách rẽ của phụ vương tổ chức triển khai nằm trong sản năm 1929?

A. Xây dựng khối câu kết nhập Đảng

B. Xây dựng khối liên minh công nông vững vàng chắc

C. Thống nhất nhập lực lượng lãnh đạo

D. Thống nhất về tư tưởng chủ yếu trị

Câu 2:

Nội dung nào là sau đây không thuộc Luận cương chủ yếu trị mon 10 - 1930?

A. Lực lượng nhằm tiến công xua đế quốc và phong loài kiến là công - nông. Đồng thời ''phải biết liên hệ với tè tư sản, trí thức, trung nông...nhằm kéo chúng ta nhập phe vô sản giai cấp''

B. Cách mạng Đông Dương là 1 thành phần của cách mệnh thế giới

C. Cách mạng tự đảng của giai cung cấp vô sản theo đòi ngôi nhà nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo

D. Cách mạng Đông Dương nên trải qua chuyện nhì giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cơ hội social ngôi nhà nghĩa

Câu 3:

Tên gọi Nguyễn Ái Quốc chính thức xuất hiện tại kể từ sự khiếu nại nào?

A. Bản yêu thương sách của dân chúng An Nam gửi cho tới Hội nghị Vécxai

B. Bút danh Lúc Người ghi chép báo bên trên Pháp

Xem thêm: tính chất phân giác

C. Nguyễn Tất Thành nhập cuộc Đảng Xã hội Pháp

D. Nguyễn Tất Thành nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp

Câu 4:

Nguyễn Ái Quốc Lúc ghi chép bài xích cho những báo Nhân đạo, Người nằm trong gian khổ, Đời sinh sống người công nhân … nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

A. Truyền bá lý luận giải hòa dân tộc bản địa, cáo giác tội ác của thực dân

B. Xây dựng tổ chức triển khai cách mệnh mang đến dân chúng Việt Nam

C. Yêu cầu thực dân Pháp quá nhận song lập của Việt Nam

D. Kêu gọi sự cỗ vũ của dân chúng trái đất với cuộc đấu giành của Việt Nam

Câu 5:

Nội dung nào là sau đây ko nên là lí tự dẫn tới sự xuất hiện tại phụ vương tổ chức triển khai nằm trong sản nhập năm 1929?

A. Phong trào yêu thương nước cải tiến và phát triển mạnh

B. Phong trào người công nhân cải tiến và phát triển mạnh

C. Sự suy giảm của nước Việt Nam quốc dân đảng

D. Sự phân hoá của Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên

Câu 6:

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc nhập cuộc gây dựng tổ chức triển khai nào?

A. Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa nằm trong địa

B. Đảng Cộng sản Pháp

C. Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên

D. Quốc tế nằm trong sản

Xem thêm: số đối là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK