tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6 354 gam đồng

Trong đương nhiên, đồng sở hữu nhì đồng vị bền là  và . Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54. Tính số mol

431 31/05/2023

Bài 3 trang đôi mươi Hóa học tập 10: Trong đương nhiên, đồng sở hữu nhì đồng vị bền là  và . Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54. Tính số mol từng loại đồng vị sở hữu vô 6,354 gam đồng.

Bạn đang xem: tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6 354 gam đồng

Trả lời nói

Đặt Phần Trăm số vẹn toàn tử của đồng vị C63u là x

Đặt Phần Trăm số vẹn toàn tử của đồng vị C65u là y

Ta có: x + nó = 100 (1)

63×x+65×y100=63,54 (2)

Xem thêm: nguyên tắc của sử học

Giải hệ (1) và (2) tớ được: x = 73 và nó = 27

Vậy Phần Trăm số vẹn toàn tử của đồng vị C63u là 73%

Phần trăm số vẹn toàn tử của đồng vị C65u là 27%

Xem thêm: văn nghị luận về ý chí nghị lực

Số mol ứng với 6,354 gam đồng là 6,35463,54 = 0,1 mol

Số mol đồng vị C63u trong 6,354 gam đồng là 73.0,1100 = 0,073 mol

Số mol đồng vị C65u trong 6,354 gam đồng là 27.0,1100 = 0,027 mol