tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

Câu hỏi:

18/06/2019 83,470

Bạn đang xem: tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

D. (2;2)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D.

Gọi H (x; y) là trực tâm tam giác ABC nên 

Suy ra:

Vậy H(2; 2).

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC đem A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4) . Tìm tọa phỏng điểm I là tâm lối tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. I( 1; 2)            

B. I(2; 1)                     

C. I(1; 1)

D. I(2; 2)

Câu 2:

Cho tam giác đều ABC, phỏng lâu năm cạnh là 3a . Lấy M, N, Phường phen l­ượt phía trên những cạnh BC, CA, AB sao cho tới BM = a; công nhân = 2a và AP = x . Tính x nhằm AM  vuông góc với PN.

A. x = a

B. x = 2a

C. x = 0,8.a

D. x = 0,5.a

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Tính  P = sinA. cos(B + C) + cos A.sin(B + C).

A. Phường = 0

A. Phường = 0

B. P = 1

Xem thêm: giải phương trình lượng giác

B. P = 1

C. P = - 1

C. P = - 1

D. P = 2

D. P = 2

Câu 4:

Cho tam giác ABC. Tính Phường = cosA.cos( B + C) – sinA.sin(B + C).

A. P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Câu 5:

Cho hình vuông vắn ABCD, M là vấn đề phía trên đoạn trực tiếp AC sao cho tới AM = AC/4, N là trung điểm của đoạn trực tiếp DC. Tìm mệnh đề đúng?

A. Tam giác BMN là tam giác vuông

B. Tam giác BMN là tam giác cân

C. Tam giác BMN là tam giác đều

D. Tam giác BMN là tam giác vuông cân

Câu 6:

Cho biết 3cosα – sinα = 1; 00 < α < 900. Giá trị của tanα bằng:

A. 4/3

B. 3/4

C. 1

D. ½

Xem thêm: fecl3 + agno3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK