tìm thành phần trong phép cộng phép trừ lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: tìm thành phần trong phép cộng phép trừ lớp 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tìm số hạng (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Muốn thám thính một trong những hạng tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng bại liệt.

Lời giải chi tiết:

a)    ? + trăng tròn = 35

       35 – trăng tròn = 15

 b)    ? + 15 = 25

       25 – 15 = 10

c)    14 + ? = 28

       28 – 14 = 14

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn thám thính một trong những hạng tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng bại liệt.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai bến đem toàn bộ 65 thuyền nhằm chở khách hàng lên đường tham ô quan lại, vô bại liệt bến loại nhất đem 40 thuyền. Hỏi bến loại nhì đem từng nào thuyền?

Phương pháp giải:

Số thuyền của bến loại nhì = Số thuyền của nhì bến đò – Số thuyền của bến loại nhất

Lời giải chi tiết:

Bến loại nhì đem số thuyền là

65 – 40 = 25 (thuyền)

Đáo số: 25 thuyền

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Tìm số bị trừ (theo mẫu).

b) Tìm số trừ (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) Muốn thám thính số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn thám thính số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

a)      ? – trăng tròn = 40

        40 + trăng tròn = 60

Vậy tớ điền số 60 vô dù trống trải.

         ? – 12 = 25

         25 + 12 = 37

Xem thêm: baking soda có độc không

Vậy tớ điền số 37 vô dù trống trải.

        ? – 18 = 42

         42 + 18 = 60

Vậy tớ điền số 60 vô dù trống trải.

b)  50 - ? = 10

     50 – 10 = 40

Vậy điền số 40 vô dù trống trải.

35 – ? = 15

35 – 15 = 20

Vậy điền số trăng tròn vô dù trống trải.

51 – ? = 18

51 – 18 = 33

Vậy điền số 33 vô dù trống trải.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn thám thính số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Muốn thám thính số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp chính.

a) hiểu số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

A. 51                 B. 11                  C. 61

b) hiểu số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là

A. 80                 B. 34                  C. 24

Phương pháp giải:

a) Muốn thám thính số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn thám thính số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) hiểu số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là 36 + 25 = 61

Chọn C.

b) hiểu số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là 52 – 28 = 24

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Lúc đầu đem 64 con cái vịt phía trên bờ. Lúc sau đem một trong những con cái vịt xuống ao lượn lờ bơi lội, số vịt còn sót lại phía trên bờ là 24 con cái. Hỏi đem từng nào con cái vịt xuống ao ?

Phương pháp giải:

Số con cái vịt xuống ao bơi lội = Số con cái vịt khi đầu – Số con cái vịt còn sót lại bên trên bờ

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: nguyễn trãi sinh năm bao nhiêu thuộc thế kỉ nào

Số con cái vịt xuống ao bơi lội là

64 – 24 = 40 (con vịt)

Đáp số: 40 con cái vịt