tiếng anh lớp 7 trang 85Lời giải bài bác luyện Unit 8 lớp 7 A closer look 2 trang 85, 86 vô Unit 8: Films Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 A closer look 2 (trang 85, 86) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 trang 85

1 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Combine the two sentences, using “although/ though” (Kết phù hợp nhị câu, dùng "although/ though")

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Lời giải:

1. Although/ Though the questions were very difficult, he solved them easily.

He solved them easily although/ though the questions were very difficult.

2. Although/ Though he was a great actor, he never played a leading role in a film.

He never played a leading role in a film although/ though he was a great actor.

3. Although/ Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success.

The film wasn't a big success although/ though they spent a lot of money on the film.

Quảng cáo

4. Although/ Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all.

I didn't find it funny at all although/ though the film was a comedy.

5. Although/ Though we played well, we couldn't win the match.

We couldn't win the match although/ though we played well.

Giải thích:

Áp dụng cấu trúc: Although / Though + S + V (Mặc mặc dù …)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù những thắc mắc đặc biệt khó khăn, tuy nhiên anh ấy vẫn giải quyết và xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản.

Anh ấy vẫn giải quyết và xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản tuy vậy / tuy vậy những thắc mắc đặc biệt khó khăn.

2. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù anh ấy là một trong những thao diễn viên tuyệt hảo, anh ấy ko khi nào nhập vai chủ yếu vô một tập phim.

Anh ấy ko khi nào nhập vai chủ yếu vô một tập phim tuy vậy / mặc dù anh ấy là một trong những thao diễn viên tuyệt hảo.

3. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí cho tới tập phim, tập phim ko thành công xuất sắc rộng lớn.

Bộ phim ko thành công xuất sắc rộng lớn tuy vậy / mặc dù bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí cho tới tập phim.

Quảng cáo

4. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù tập phim là một trong những tập phim hài, tuy nhiên tôi ko thấy nó hài hước 1 chút nào.

Tôi ko thấy nó hài hước 1 chút nào tuy vậy / mặc dù tập phim là một trong những tập phim hài.

5. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù Shop chúng tôi vẫn nghịch ngợm chất lượng, tuy nhiên Shop chúng tôi ko thể thắng trận đấu.

Chúng tôi ko thể thắng trận đấu tuy vậy / mặc dù Shop chúng tôi vẫn nghịch ngợm chất lượng.

2 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using “although/ though/ however” (Hoàn trở nên những câu, dùng “although/ though/ however”)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story.

2. I felt really tired. see the film. ________, I went to lớn

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese.

Lời giải:

1. Although/ Though

2. However

3. although/ though

4. However

5. although/ though

Quảng cáo

Giải thích:

- Although / Though + S + V (Mặc mặc dù …)

- However, …. (Tuy nhiên ….)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù thao diễn xuất vô phim rất tuyệt, tuy nhiên tôi ko mến mẩu truyện của chính nó.

2. Tôi vẫn cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, tôi đã đi được coi phim.

3. Tôi thực sự mến tập phim mới nhất tuy vậy đa số bằng hữu của tôi đều ko mến nó.

4. Anh ấy vẫn học tập chuyên cần cho tới kỳ đua. Tuy nhiên, anh ấy vẫn thất bại.

5. Mai trình bày giờ đồng hồ Anh rất tuyệt tuy vậy ngữ điệu u đẻ của cô ấy ấy là giờ đồng hồ Việt.

3 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Use your own ideas to lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner’s (Sử dụng phát minh của riêng rẽ chúng ta nhằm hoàn thiện những câu sau. Sau ê, đối chiếu câu của doanh nghiệp với câu của một bạn)

Xem thêm: đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ

Gợi ý:

1. I don’t really lượt thích the film though my sister likes it.

2. He felt very well. However, he stayed in bed.

3. The film was a great success. However, it wasn’t given any prizes.

4. Although it rained all day, my clothes were dry.

5. The music in the film was terrible. However, the visual effect was wonderful.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ko thực sự mến tập phim tuy vậy em gái tôi mến nó.

2. Anh ấy cảm nhận thấy đặc biệt khỏe mạnh. Tuy nhiên, anh vẫn phía trên chóng.

3. Sở phim thành công xuất sắc rực rỡ tỏa nắng. Tuy nhiên, nó dường như không được trao ngẫu nhiên phần thưởng nào là.

4. Mặc mặc dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên ăn mặc quần áo của tôi vẫn thô.

5. Âm nhạc vô phim thiệt quyết liệt. Tuy nhiên, cảm giác hình hình ảnh thiệt tuyệt hảo.

4 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C to lớn complete each sentence (Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C nhằm hoàn thiện từng câu)

1. Mary overslept this morning _______ she went to lớn bed early last night.

A. although                                 B. because                                  C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because                                 B. However                                C. Though

3. I don't lượt thích running.  _______  I lượt thích swimming.

A. But                                         B. So                                          C. However

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However                                B. Because                                 C. Although

5. The story of the film is silly.  _______  many people still enjoyed it.

A. However                                B. Though                                  C. But

Lời giải:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Mary ngủ quên sáng sủa ni tuy vậy cô ấy đã đi được ngủ sớm vô tối qua quýt.

2. Dù mặt mũi trời chói sáng, tuy nhiên nó ko lạnh lẽo lắm.

3. Tôi ko mến chạy tuy nhiên tôi mến lượn lờ bơi lội.

4. Mặc mặc dù tập phim đặc biệt thú vị, tuy nhiên Jim vẫn ngủ quên vô rạp chiếu phim.

5. Câu chuyện vô phim thiệt ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn yêu thích.

5 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): GAME. Chain story (TRÒ CHƠI. Câu chuyện thừng chuyền)

Work in groups. Develop a story using “although/ though” (Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng “mặc mặc dù / đem dù”)

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 7

 • Getting Started (trang 82, 83 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and choose

 • A Closer Look 1 (trang 84 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the following adjectives with their meanings... 2. Complete the following sentences

 • Communication (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversations.... 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations

 • Skills 1 (trang 87, 88 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Read the film review of “Harry Potter and the Sorcercer’s Stone”

 • Skills 2 (trang 89 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”

 • Looking Back (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B... 2. Give an example for every film type in the box

 • Project (trang 91 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including ... 2. Organise them into an exhibition

Đã sở hữu lời nói giải bài bác luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: xem hướng dẫn kiểm tra màng trinh

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-8-films.jspGiải bài bác luyện lớp 7 sách mới nhất những môn học