tiếng anh lớp 7 trang 67Lời giải bài bác tập dượt Unit 6 lớp 7 Skills 2 trang 67 vô Unit 6: A visit to lớn a school Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2 (trang 67) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 trang 67

Listening

1 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions ( Làm việc theo đòi cặp. Nhìn và hình ảnh và thảo luận những thắc mắc sau)

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2 (trang 67) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1, They are picking up litters and planting trees

2. Because they are helpful to lớn our environment.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ nhập cuộc vô những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên nào?

Họ đang được thu gom rác rến và trồng cây.

2. Tại sao chúng ta lại thực hiện những hoạt động và sinh hoạt đó?

Vì chúng ta ham muốn rửa sạch môi trường thiên nhiên.

Quảng cáo

2 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to lớn an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option ( A, B, or C) to lớn complete each sentence ( Nghe một quãng phỏng vấ thân thiện phóng viên báo chí và nhì học viên. Khoanh đáp án trúng ( A, B hoặc C) nhằm triển khai xong từng câu)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

1. Trang and Phong are talking about

A. school subjects

B. school timetables

C. outdoor activities

2. They are members of club(s).

A. one

B. two

C. three

3. The Go Green Club cleans streets on

A. Saturday afternoons

B. Saturday mornings

C. Sunday afternoons

Quảng cáo

4. They grow in the school garden.

A. vegetables

B. flowers

C. trees

Lời giải:

Nội dung bài bác nghe:

Reporter: Hello, Trang and Phong. Can you tell bủ something about your school outdoor activities?

Trang: Well. School is great. We are busy with our subjects, but we really enjoy the opportunities we have for outdoor activities.

Reporter: Great. What types of outdoor activities tự you take part in?

Trang: I'm a thành viên of a club called Go Green Club. And we tự lots of activities.

Reporter: What activities, for example?

Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to lớn recycle glass, cans, and paper.

Quảng cáo

Reporter: Wonderful! I'm sure your activities help us protect our environment. What about you, Phong? What outdoor activities tự you do?

Phong: Well, I'm a thành viên of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school. Our school canteen uses the vegetables for our lunches.

Reporter: Sounds interesting. And ...

Hướng dẫn dịch:

PV: Xin kính chào Trang và Phong. Quý khách hàng hoàn toàn có thể cho tới tôi biết một vài điều về những hoạt động và sinh hoạt phía bên ngoài trời của ngôi trường chúng ta được không?

Trang: Chà. Trường học tập tuyệt vời lắm. Chúng tôi tất bật với những môn học tập của tớ, tuy nhiên công ty chúng tôi thực sự tận thưởng thời cơ cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên.

PV: Tuyệt vời. You nhập cuộc những loại hoạt động và sinh hoạt phía bên ngoài trời nào?

Trang: Mình là member của Câu lạc cỗ Go Green Club. Và công ty chúng tôi tiến hành thật nhiều hoạt động và sinh hoạt.

PV: Ví dụ như các hoạt động và sinh hoạt nào?

Trang: À, những member của công ty chúng tôi dọn dẹp và sắp xếp đàng vô giờ chiều loại bảy. Chúng tôi cũng khuyến nghị chúng ta nằm trong lớp tái ngắt chế thủy tinh anh, lon và giấy tờ.

PV: Tuyệt vời! Tôi chắc hẳn rằng rằng những hoạt động và sinh hoạt của các bạn sẽ canh ty công ty chúng tôi đảm bảo môi trường thiên nhiên của tôi. Còn chúng ta thì sao, Phong? Quý khách hàng đang khiến những hoạt động và sinh hoạt phía bên ngoài trời nào?

Phong: À, bản thân là member của Câu lạc cỗ Vườn Xanh. Chúng tôi trồng rau xanh vô vườn sau giờ học tập. Căn cứ ngôi trường học tập của công ty chúng tôi, tôi dùng rau xanh cho tới bữa trưa của công ty chúng tôi.

PV: Nghe dường như thú vị. Và ...

Xem thêm: dùng một nguồn điện để thắp sáng

3 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to lớn the interview again and answer the questions ( Nghe đoạn phỏng vấn một lẫn lộn nữa và vấn đáp câu hỏi)

Bài nghe:

Lời giải:

1. They encourage their classmates to lớn recycle glass, cans, and paper.

2. The reporter thinks their activities protect the environment.

3. They grow vegetables in the school garden after school.

Giải thích:

1. Thông tin: Trang: Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to lớn recycle glass, cans, and paper.

2. Thông tin: Reporter: Wonderful! I'm sure your activities help us protect our environment.

3. Thông tin: Phong: Well. I'm a thành viên of the Green Garden Club. We grow vegetables in the school garden after school.

Hướng dẫn dịch:

1. Các member câu lạc cỗ của Trang khuyến nghị chúng ta nằm trong lớp của tớ thực hiện gì?

Họ khuyến nghị chúng ta nằm trong lớp tái ngắt chế thủy tinh anh, lon và giấy tờ.

2. Phóng viên nghĩ về gì về những hoạt động và sinh hoạt của Trang?

Người report nhận định rằng hoạt động và sinh hoạt của mình đảm bảo môi trường thiên nhiên.

3. Các member của Phong’s club trồng rau xanh lúc nào và ở đâu?

Họ trồng rau xanh vô vườn ngôi trường sau giờ học tập.

Writing

4 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer questions about your school’s outdoor activities ( Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên )

1. What outdoor activities tự you take part in at school?

2. Which outdoor activity tự you lượt thích the best?

3. Why tự you lượt thích doing it?

Hướng dẫn thực hiện bài:

1. I take part in picking up trash and planting trees in our school garden

2. I lượt thích planting trees 

3. Because it is interesting and helpful to lớn our environment.

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ nhập cuộc nhặt rác rến và trồng cây vô vườn ngôi trường của bọn chúng tớ

2. Tớ mến trồng cây

3. Vì nó thú vị và hữu ích cho tới môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta.

5 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4 ( Viết một quãng văn khoảng tầm 70 kể từ về một hoạt động và sinh hoạt ở ngôi trường. Quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng vấn đề ở bài bác 4)

Hướng dẫn thực hiện bài:

My school has a lot of outdoor activities, but the one I participate in the most is planting trees. It is the activity held weekly in our school garden. It is very interesting because I can meet a lof of students in other classes. 

Hướng dẫn dịch:

Trường em với thật nhiều hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên, tuy nhiên hoạt động và sinh hoạt em nhập cuộc tối đa là hoạt động và sinh hoạt trồng cây. Đây là hoạt động và sinh hoạt được tổ chức triển khai sản phẩm tuần vô vườn ngôi trường của bọn chúng tớ. Nó vô cùng thú vị vì thế tớ hoàn toàn có thể bắt gặp thật nhiều học viên ở những lớp không giống.

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 6 lớp 7

 • Getting Started (trang 60, 61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read... 2. Read the conversation again and answer the question by circling A,B, or C

 • A Closer Look 1 (trang 62 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in columns A and B to lớn size phrases... 2. Complete the sentences with the phrases 1

 • A Closer Look 2 (trang 63, 64 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time... 2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school

 • Communication (trang 64, 65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation... 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to lớn a famous school

 • Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer the questions... 2. Read the passage and answer the questions

 • Looking Back (trang 68 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions... 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1

 • Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would lượt thích to lớn study at

Đã với câu nói. giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: toan hinh hop chu nhat hinh lap phuong

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jspGiải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới nhất những môn học