tiếng anh lớp 6 review 2 trang 68 69

Lời giải bài bác tập dượt Review 2 lớp 6 Language trang 68 vô Review 2 (Unit 4-5-6) Tiếng Anh 6 Global Success hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 6 Review 2.

Tiếng Anh lớp 6 Review 2 Language (trang 68) - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 review 2 trang 68 69

Video giải Tiếng Anh 6 Review 2 Language - Global Success - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

PRONUNCIATION

1. Listen and circle the word with the different underlined sound. (Nghe và khoanh kể từ đem phần gạch ốp chân phân phát âm khác)

Bài nghe:

Review 2 lớp 6 Language trang 68

Đáp án:

1.A

2.C

3.B

4.C

5.C

Quảng cáo

Giải thích:

1. Phần được gạch ốp chân ở phương án A được phân phát âm là /s/, những phương án sót lại được phân phát âm /z/.

2. Phần được gạch ốp chân ở phương án C được phân phát âm là /e/, những phương án sót lại được phân phát âm /iː/.

3. Phần được gạch ốp chân ở phương án B được phân phát âm là /s/, những phương án sót lại được phân phát âm /ʃ/.

4. Phần được gạch ốp chân ở phương án C được phân phát âm là /iː/, những phương án sót lại được phân phát âm /ɪ/.

5. Phần được gạch ốp chân ở phương án C được phân phát âm là /t/, những phương án sót lại được phân phát âm /d/.

VOCABULARY

2. Write the words in the box (a-h) next to lớn their opposites (1-8). (Viết những kể từ vô vỏ hộp (a-h) sát bên kể từ ngược nghĩa của bọn chúng (1-8).)

Review 2 lớp 6 Language trang 68

Đáp án:

1.d

2.g

3.f

4.b

5.a

6.h

7.c

8.e

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1 – d:  big >< small (to  - nhỏ)

2 – g: happy >< sad (vui – buồn)

3 – f: cold >< hot (lạnh – nóng)

4 – b: quiet >< noisy (yên tĩnh - ồn ào)

5 – a: long >< short (dài – ngắn)

6 – h: expensive >< cheap (đắt - rẻ)

7 – c: high >< low (cao – thấp)

8 – e: interesting >< boring (thú vị - nhàm chán)

3. Choose the correct word / phrase for each definition (Chọn kể từ / cụm kể từ trúng cho từng toan nghĩa)

1. A place where a large amount of water falls from a high place. waterfall / lake

2. A thing which helps you to lớn find directions. backpack / compass

3. A building where people go and see valuable art of old things. theatre / museum

4. To tell someone you want them to lớn be happy or successful. wish / hope

5. Children receive it in red envelopes at Tet. lucky money / new clothes

Quảng cáo

Đáp án:

1. waterfall

2. compass

3. museum

4. wish

5. lucky money

Hướng dẫn dịch:

1. Một điểm nhưng mà đem lượng nước rộng lớn chảy kể từ bên trên cao xuống. 

2. Một loại nhưng mà rất có thể giúp cho bạn lần phương phía.

3. Một tòa ngôi nhà điểm người xem cho tới và coi những kiệt tác thẩm mỹ và nghệ thuật lâu lăm có mức giá trị.

4. Nói với ai bại liệt các bạn khao khát bọn họ niềm hạnh phúc hoặc thành công xuất sắc.

5. Trẻ em nhận nó vô phong bao đỏ au vô khi Tết.

Xem thêm: soạn bài ngữ văn 10 chân trời sáng tạo

GRAMMAR

4. Complete the sentences with the correct answer A, B, or C. (Hoàn trở thành những câu với câu vấn đáp trúng A, B hoặc C.)

1. _________ long rivers of the world begin from the Himalayas.

A. Any                   B. Some                 C. A

2. Sue's drawings are more colourful_________ her teacher's.

A. most                  B. as                       C. than

3. You_________ buy a ticket to lớn enter the zoo. It's not miễn phí.

A. mustn't              B. don't                  C. must

4. Do you know _________ English songs for children?

A. any                    B. a few                 C. some

5. The USA has_________ natural wonders.

A. many                 B. much                 C. a little

Đáp án:

1.B

2.C

3.C

4.A

5.A

Giải thích:

1. Dùng some vì như thế ở phía đằng sau là danh kể từ điểm được số nhiều và vô câu khẳng định

2. Dùng than vãn vô câu đối chiếu hơn

3. must + Vinf: cần thực hiện gì

4. Dùng any vì như thế ở phía đằng sau là danh kể từ điểm được số nhiều và vô câu nghi hoặc vấn

5. Dùng many vì như thế ở phía đằng sau là danh kể từ điểm được số nhiều

Hướng dẫn dịch:

1. Một số dòng sông lâu năm bên trên trái đất bắt mối cung cấp kể từ Himalaya.

2. Bức tranh giành của Sue thì sặc sỡ rộng lớn hình ảnh của giáo viên.

3. Quý Khách cần mua sắm vé nhằm vô sở thú. Nó ko không tính phí.

4. Quý Khách đem biết bài bác hát giờ đồng hồ Anh này mang lại trẻ nhỏ ko.

5. Mỹ có rất nhiều kì quan lại vạn vật thiên nhiên.

5. Complete the sentences with should or shouldn’t (Hoàn trở thành câu với should hoặc shouldn’t)

1. When you get help from somebody, you _________ say “Thank you”.

2. You_________ask people for lucky money. It's not good behaviour.

3. You_________make noise when you are eating.

4. Before you visit a natural wonder, you_________leam about it.

5. What_________I vì thế if I get lost?

Đáp án:

1. should

2. shouldn’t

3. shouldn’t

4. should

5. should

Giải thích:

- should + V: nên

- shouldn’t + V: ko nên

Hướng dẫn dịch:

1. Khi các bạn nhận sự giúp sức kể từ người không giống, chúng ta nên thưa cảm ơn.

2. Quý Khách tránh việc căn vặn xin xỏ chi phí mở hàng. Đó là một trong những hành động ko chất lượng.

3. Quý Khách tránh việc tạo ra giờ đồng hồ ồn khi chúng ta đang được ăn.

4. Trước khi chúng ta thăm hỏi một kì quan lại vạn vật thiên nhiên, chúng ta nên lần hiểu trước.

5. Tôi nên nhưng mà gì khi bị lạc?

Xem thêm thắt những bài bác biên soạn, giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 6 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

  • Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television
  • Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games
  • Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world
  • Tiếng Anh lớp 6 Review 3 (Unit 7-8-9)
  • Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: thiết bị số là

Loạt bài bác biên soạn, giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 6 Global Success Tập 1 & Tập 2 bám sát nội dung sách Global Success 6 cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Các loạt bài bác lớp 6 Kết nối trí thức khác