tiếng anh lớp 6 review 1 skills trang 37

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 review 1 skills trang 37

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Choose A, B or C for each blank in the gmail below.

(Chọn A, B hoặc C cho từng điểm trống trải vô gmail bên dưới.)

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great to tát hear from you. I want to tát tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1)________with our family. She was a maths teacher (2)________a secondary school. She likes (3)________up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4)________ with my homework. In the evening, she tells mạ interesting stories. She also listens (5)________ mạ when I'm sad. I love my grandma very much.

What about you? Who's your best friend?

Bye bye,

An

1. A. lives

B. works

C. goes

2. A. for

B. on

C. at

3. A. going

B. staying

C. getting

4. A. I

B. me

C. my

5. A. with

B. to

C. for

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great to tát hear from you. I want to tát tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1) lives with our family. She was a maths teacher (2) at a secondary school. She likes (3) getting up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4) me with my homework. In the evening, she tells mạ interesting stories. She also listens (5) to me when I'm sad. I love my grandma very much.

What about you? Who's your best friend?

Bye bye,

An

Tạm dịch email:

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Chủ đề: Quý Khách thân thích của tôi

Chào Nick,

Thật tuyệt khi được nghe tin yêu kể từ chúng ta. Mình ham muốn kể chúng ta nghe về người bạn tri kỷ nhất của tớ. Bà là kẻ chúng ta tốt nhất có thể của tớ. Bà 68 tuổi tác. Bà sinh sống với mái ấm gia đình bản thân. Bà từng là một trong những nghề giáo dạy dỗ toán bên trên một ngôi trường trung học tập. Bà mến dậy sớm và tưới hoa vô vườn. Bà thông thường hùn bản thân thực hiện bài xích luyện. Vào ban đêm, bà kể cho chính bản thân mình nghe những mẩu chuyện thú vị. Bà cũng lắng tai khi bản thân buồn. Mình yêu thương bà thật nhiều.

Còn chúng ta thì sao? Quý Khách thân thích nhất của doanh nghiệp là ai?

Tạm biệt nhé,

An

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the text and answer the questions.

(Đọc văn phiên bản và vấn đáp thắc mắc.)

MY SCHOOL

My new school is in a quiet place not far from the đô thị centre. It has three bulidings and a large yard. This year there are 26 classes with more kêu ca 1000 students at my school. Most students are hard-working and kind. The school  has about 40 teachers. They are all heipful and friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball. I lượt thích English, so sánh I am in the English club. I love my school because it is a good school.

1. Where is the writer's new school?

(Trường học tập mới nhất của người sáng tác ở đâu?)

2. What are the students like?

(Học sinh ở phía trên thế nào?)

3. What are the teachers like?

(Giáo viên ở phía trên thế nào?)

4.  How many clubs are there in the school?

(Có từng nào câu lạc cỗ vô trường?)

5. Why does the writer love the school?

(Vì sao người sáng tác mến ngôi trường học tập này?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

TRƯỜNG CỦA TÔI

Trường mới nhất của tôi ở một điểm yên ổn tĩnh ko xa cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nó với phụ thân tòa căn nhà và một Sảnh rộng lớn. Năm ni ngôi trường tôi với 26 lớp với trên 1000 học viên. Hầu không còn những học viên đều cần mẫn và chất lượng bụng. Trường có tầm khoảng 40 nghề giáo. Tất cả nghề giáo đều sung sướng và thân thích thiện. Trường tôi với những câu lạc cỗ không giống nhau: Khiêu vũ, Tiếng Anh, Nghệ thuật, Bóng đá và Bóng rổ. Tôi mến giờ đồng hồ Anh, nên là tôi nhập cuộc câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tớ vì như thế bại liệt là một trong những ngôi trường học tập chất lượng.

Lời giải chi tiết:

1. It's in a quite place not far from the đô thị center.

(Nó ở một điểm yên ổn tĩnh ko xa cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.)

2. They are hard-working and kind.

(Họ cần mẫn và chất lượng bụng.)

3. They're all helpful and friendly.

(Họ cực kỳ hoặc hỗ trợ và thân thích thiện.)

4. There are 5 clubs in the school.

(Có 5 câu lạc cỗ.)

5. Because it’s a good a school.

(Vì nó là một trong những ngôi trường học tập chất lượng.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Speaking

3. Interview two of your classmates about what they lượt thích and dislike about your school. Report their answers. 

(Phỏng vấn nhì chúng ta nằm trong lớp về điều học tập mến và ko mến về ngôi trường học tập của em. Tường thuật lại câu vấn đáp của mình.)

What he/she likes + reasons

What he / she dislikes + reasons

Classmate A

Classmate B

Lời giải chi tiết:

What he/she likes + reasons

(Điều chúng ta ấy mến + lý do)

What he / she dislikes + reasons

(Điều chúng ta ấy ko mến + lý do)

Nam

He likes the friendly teachers and helpful friends. They help him a lot with school work.

(Bạn ấy mến những nghề giáo thân thích thiện và những người dân chúng ta hoặc hỗ trợ. Họ hỗ trợ anh ấy thật nhiều trong những việc học tập ở ngôi trường.)

The school yard is quite small, so sánh he can’t play many games with friends.

Xem thêm: hồng cầu thấp có nguy hiểm không

(Sân ngôi trường khá nhỏ nên chúng ta ấy ko thể đùa nhiều trò đùa với chúng ta.)

Mai

The school has many interesting clubs and outdoor activities after school. She is an active person.

(Trường với thật nhiều câu lạc cỗ thú vị và những sinh hoạt ngoài thiên nhiên sau giờ học tập. Cô ấy là một trong những người linh động.)

There are some difficult subjects and she dislike doing too much homework. She doesn’t have time to tát go out with friends.

(Có một vài môn học tập khó khăn và cô ấy ko mến thực hiện rất nhiều bài xích luyện về căn nhà. Cô ấy không tồn tại thời hạn nhằm đi dạo với bạn hữu.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Listening

4. An and Mi are talking on the phone. Listen and fill each blank with ONE word.

(An và Mi đang được rỉ tai bên trên điện thoại cảm ứng thông minh. Nghe và điền vào cụ thể từng điểm trống trải với MỘT kể từ.)

1. Everybody is at________.

2. Mi's mother is watering the_________ in the garden.

3. Mi's father is in the__________ room.

4. Her younger brother is________ in her bedroom.

5. Vy is watching_____________.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

An: Why is it so sánh quiet, Mi? Are you home page alone?

Mi: No. Everybody is here, but they are in different rooms.

An: Where's your mum? Is she cooking in the kitchen?

Mi: No. She's watering the plants in the garden.

An: And where's your dad?

Mi: He's in the living room.

An: What's he doing?

Mi: He's listening to tát the radio.

An: What about your younger brother? Is he with your mum?

Mi: No. He's sleeping in my bedroom. My cousin, Vi, is here too.

An: What's she doing?

Mi: She's watching TV.

Tạm dịch bài xích nghe:

An: Sao lạng lẽ vậy Mi? Quý Khách đang được ở trong nhà 1 mình à?

Mi: Không. Mọi người đều ở phía trên, tuy nhiên bọn họ ở những chống không giống nhau.

An: Mẹ của doanh nghiệp đâu? Mẹ chúng ta đang được nấu bếp vô phòng bếp à?

Mi: Không. Mẹ đang được tưới cây vô vườn.

An: Và tía của doanh nghiệp đâu?

Mi: Bố đang được ở vô phòng tiếp khách.

An: Bác ấy đang khiến gì?

Mi: Bố đang được nghe đài.

An: Còn em trai của doanh nghiệp thì sao? Em ấy với ở với u của doanh nghiệp không?

Mi: Không. Em ấy đang được ngủ vô buồng nghỉ của tớ. Em bọn họ của tớ, Vi, cũng ở phía trên.

An: Em ấy đang khiến gì?

Mi: Em ấy đang được coi TV.

Lời giải chi tiết:

1. home

2. plants

3. living

4. sleeping

5. TV

1. Everybody is at home.

(Mọi người đều ở trong nhà.)

2. Mi's mother is watering the plants in the garden.

(Mẹ của Mi đang được tưới cây vô vườn.)

3. Mi's father is in the living room.

(Bố của Mi đang được ở vô phòng tiếp khách.)

4. Her younger brother is sleeping in her bedroom.

(Em trai của doanh nghiệp ấy đang được ngủ vô buồng nghỉ của doanh nghiệp ấy.)

5. Vy is watching TV.

(Vy đang được coi truyền hình.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Writing

5. Write an gmail of about 50 words to tát your friend. Tell him / her about a family thành viên. Use these questions as cues.

(Viết gmail khoảng tầm 50 kể từ cho mình của em. Kể cho mình em nghe về một member vô mái ấm gia đình.)

1. Who is the person?

2. How old is he / she?

3. What does he / she look like?

4. What is he / she like?

Hi___________,

Thanks for your gmail. Now I’ll tell you about my___________.

Write mạ soon and tell mạ about a thành viên in your family.

Best,

Lời giải chi tiết:

1. My mom.

(Mẹ của tôi.)

2. She is 40 years old.

(Mẹ 40 tuổi tác.)

3. She's tall and beautiful with long Black hair.

(Mẹ cao và xinh với làn tóc đen giòn nhiều năm.)

4. She is caring because she always takes good care of mạ. She prepares food and uniform for mạ to tát go to tát school every morning. She's also kind because she usually helps the neighbours whenever they get trouble.

(Mẹ chu đáo vì như thế u luôn luôn bảo vệ chất lượng cho tới tôi. Mẹ sẵn sàng thực phẩm và đồng phục cho tới tôi cho tới ngôi trường hằng ngày. Mẹ cũng chất lượng bụng vì như thế u thông thường hùn láng giềng khi bọn họ với phiền hà.)

Email trả chỉnh:

Hi Hoa,

Thanks for your gmail. Now I’ll tell you about my mother. She is 40 years old. She's tall and beautiful with long Black hair. She is caring because she always takes good care of mạ. She prepares food and uniform for mạ to tát go to tát school every morning. She's also kind because she usually helps the neighbours whenever they get trouble.

Write mạ soon and tell mạ about a thành viên in your family.

Best,

Tạm dịch:

Chào Hoa,

Cảm ơn gmail của doanh nghiệp. Bây giờ bản thân tiếp tục kể cho mình nghe về u của tớ. Mẹ 40 tuổi tác. Mẹ cao và xinh với làn tóc đen giòn nhiều năm. Mẹ chu đáo vì như thế u luôn luôn bảo vệ chất lượng cho tới tôi. Mẹ sẵn sàng thực phẩm và đồng phục cho tới tôi cho tới ngôi trường hằng ngày. Mẹ cũng chất lượng bụng vì như thế u thông thường hùn láng giềng khi bọn họ với phiền hà.

Sớm ghi chép thư cho chính bản thân mình kể cho chính bản thân mình nghe về một member vô mái ấm gia đình chúng ta nhé!

Chúc chúng ta những điều chất lượng đẹp tuyệt vời nhất,

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: soạn văn lớp 7 đi lấy mật

8. 

9. 

10.