tiếng anh 7 unit 3 a closer look 2 trang 31Lời giải bài xích tập luyện Unit 3 lớp 7 A closer look 2 trang 31, 32 vô Unit 3: Community service Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 2 (trang 31, 32) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 3 a closer look 2 trang 31

1 (trang 31 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Circle the correct answer A,B, or C to tướng complete each sentence ( Khoanh tròn trặn đáp án đích A, B hoặc C nhằm hoàn thiện từng câu)

1. Green School _________vegetables for an orphanage last spring. 

A. grow B. grew C. growing 

2. Children plastic bottles for recycling a month ago 

A. collected B. collect C. collecting 

3. We ___English to tướng children in a primary school last summer. 

A. teaching B. taught C. teach 

4. Our school club _______gloves for old people in nursing homes last winter. 

A. made B. making C. make 

5. We _______bottles to tướng help the environment last month. 

A. reusing B. reuse C. reused

Lời giải:

Quảng cáo

Giải thích:

1. Dùng thì vượt lên trên khứ đơn vì thế đem “last spring”. Quá khứ đơn của grow là grew

2. Dùng thì vượt lên trên khứ đơn vì thế đem “a month ago”. Quá khứ đơn của collect là collected

3. Dùng thì vượt lên trên khứ đơn vì thế đem “last summer”. Quá khứ đơn của teach là taught

4. Dùng thì vượt lên trên khứ đơn vì thế đem “last winter”. Quá khứ đơn của make là made

5. Dùng thì vượt lên trên khứ đơn vì thế đem “last month”. Quá khứ đơn của reuse là reused

Hướng dẫn dịch:

1. Green school trồng rau xanh cho tới cô nhi viện vô ngày xuân năm ngoài

2. Trẻ em tích lũy vỏ chai vật liệu nhựa nhằm tái mét chế một mon trước

3. Chúng tớ tiếp tục dạy dỗ giờ  Anh cho tới trẻ nhỏ ở ngôi trường tè học tập ngày hè năm ngoài

4. Câu lạc cỗ của ngôi trường bọn chúng tớ đã từng căng tay cho những người già nua ở viện chăm sóc lão vô mùa đụn năm ngoài

5. Tháng trước, bọn chúng tớ tiếp tục tái mét dùng sẽ giúp nâng môi trường 

2 (trang 31 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with the past simple size of the given verbs ( Hoàn trở thành câu với dạng vượt lên trên khứ đơn của động từ)

1. Care for Animals (take) care of thousands of homeless dogs and cats last year. 

2. Many teenagers (join) Lending Hand in năm ngoái. 

Quảng cáo

3. We (help) the elderly in a village last summer. 

4. Last year, we (send) textbooks to tướng help children in a rural village 

5. Tom (volunteer) to tướng teach English in our village last winter.

Lời giải:

1- took

2-joined

3-helped

4-sent

5- volunteered

Giải thích:

Thì vượt lên trên khứ đơn dạng khẳng định:

- Động kể từ đem quy tắc: tăng đuôi “ed”

- Động kể từ bất quy tắc: cột thứ hai của bảng động kể từ bất quy tắc

Hướng dẫn dịch:

1. Care for Animals đỡ đần sản phẩm ngàn những chú chó và mèo lãng phí vô năm ngoài

2. Rất nhiều chúng ta trẻ em thanh niên nhập cuộc Landing Hand năm 2015

3. Chúng tớ tiếp tục hỗ trợ những người dân cao tuổi hạc ở một ngôi thôn vô ngày hè năm ngoài

4. Năm ngoài, bọn chúng tớ tiếp tục gửi sách sẽ giúp nâng những đứa trẻ em ở chống rét thôn

5. Tom tự nguyện dạy dỗ giờ anh ở thôn tớ năm ngoài

Quảng cáo

3 (trang 31 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with the correct size of verbs from the box ( Hoàn trở thành câu với những dạng đích của động kể từ tròng ngoặc)

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 2 (trang 31, 32) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1- cook

3-planted

3-are picking up

4-recycled

5-read

Xem thêm: soạn nói với con lớp 7

Giải thích:

1. Dùng thì lúc này đơn vì thế đem “every Sunday”

2. Dùng thì vượt lên trên khứ đơn vì thế đem “last month”

3. Dùng thì lúc này tiếp tục vì thế đem “now”

4. Dựa vô nghĩa của câu, mệnh đề sau ở thì lúc này đơn nên mệnh đề trước thao diễn mô tả vụ việc xẩy ra trước bại liệt tớ sử dụng vượt lên trên khứ đơn

5. Dùng thì lúc này đơn vì thế đem “often”

Hướng dẫn dịch:

1. Thành viên của câu lạc cỗ thông thường xuyên nấu bếp cho tới người mắc bệnh vào cụ thể từng mái ấm nhật

2, Chúng tớ tiếp tục trồng những cái cây này vô 2 năm trước

3. Nick và các bạn của ấy đang được dọn dẹp rác rến ở kho bãi biển

4. Tom tiếp tục tái mét chế những bình nước vật liệu nhựa và lúc này anh ấy đem những lọ hoa vô cùng đẹp

5. Chúng tớ thông thường xem sách cho tới quý khách ở viện chăm sóc lão

4 (trang 32 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write complete sentences from the prompts ( Viết câu hoàn hảo với những kể từ tiếp tục cho)

1. Last year / our club/donate/books/ children in rural areas.

2. Children / send / thank-you cards / us/ a week ago

3. I / teach / two children in grade 2 / last summer.

4. Last spring / we/help/ the elderly / nursing home

5. We / help / people/ in flooded areas / last year.

Lời giải:

1, Last year, our club donated books to tướng children in rural areas

2. Children sent thank- you cards to tướng us a week ago

3. I taught two children in grade 2 last summer

4. Last spring, we helped the elderly in nursing trang chính.

5. We helped people in flooded areas last year

Hướng dẫn dịch:

1, Năm ngoái, câu lạc cỗ của công ty chúng tôi tiếp tục tặng sách cho tới trẻ nhỏ ở nông thôn

2. Trẻ em tiếp tục gửi thiệp cảm ơn cho tới công ty chúng tôi một tuần trước

3. Tôi dạy dỗ nhị đứa trẻ em lớp 2 vô ngày hè năm ngoái

4. Mùa xuân năm ngoái, công ty chúng tôi tiếp tục hỗ trợ những người dân già nua vô viện chăm sóc lão.

5. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ lụt vô năm ngoái

5 (trang 33 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Tom is from Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm 2016 and 2018 ( Làm việc theo dõi group. Tom tới từ hội chữ thập đỏ rực. Nhìn vô những vấn đề tiếp sau đây. Hãy căn vặn Tom về dự án công trình của anh ấy ấy vô năm năm 2016 và 2018)

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 2 (trang 31, 32) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn thực hiện bài:

A: What did you bởi in Support ill people project in 2018?

Tom: I helped ill people and read books to tướng them at their home

Hướng dẫn dịch:

A: Quý khách hàng đã từng gì vô dự án công trình Hỗ trợ người xót xa vô năm 2018?

Tom: Tôi đã hỗ trợ những người dân xót xa yếu ớt và xem sách cho tới chúng ta tận nơi của họ

Xem tăng câu nói. giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Getting Started (trang 28, 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and tick the appropriate box

 • A Closer Look 1 (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match a verb in A with a word or phrase in B ... 2. Complete each of the sentences with a suitable word from the box

 • Communication (trang 32, 33 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen to tướng the dialouge between Lan and Mark ... 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs ... 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings

 • Skills 2 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. What community activities are the children doing in the picture? ... 2. Listen to tướng Tom and Linda talking about their community activities last summer

 • Looking Back (trang 35, 36 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the table with the words and phrases from the box ... 2. Complete the sentences with one phrase

 • Project (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): Work in groups

Đã đem câu nói. giải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 57

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-community-service.jspGiải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới nhất những môn học