tieng anh 7 trang 99Lời giải bài bác tập luyện Unit 9 lớp 7 Skills 2 trang 99 vô Unit 9: Festivals around the world Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 Unit 9.

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (trang 99) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tieng anh 7 trang 99

1 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy nhìn vô loài vật bên dưới. Thảo luận những thắc mắc tại đây với cùng một đối tác)

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 7 Global Success

1. What is it?

2. What festival is it a part of?

Gợi ý:

1. It’s a turkey.

2. Thanksgiving.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là gì? - Đó là 1 trong những gà tây.

2. Lễ hội là 1 trong những phần của tiệc tùng, lễ hội nào? - Lễ tạ ơn.

Quảng cáo

2 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Now listen to tướng Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark kể về kiểu cách mái ấm gia đình cậu ấy tổ chức triển khai một tiệc tùng, lễ hội. Kiểm tra câu vấn đáp của người tiêu dùng.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Hello everyone. I'm Mark. Today I'm going to tướng talk about Thanksgiving, or Turkey Day. It's a national holiday. People from Canada and the USA celebrate it every year to tướng be thankful for successful harvests. In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. We usually prepare a feast for family and friends. Both adults and children take part in the food preparation. Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. After the meal, we play board games together. My family usually takes this opportunity to tướng help others. My parents volunteer to tướng cook and serve food to tướng homeless people. My sister and I read books to tướng old people in a nursing home page near our house.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Chào quý khách. Tôi là Mark. Hôm ni tôi tiếp tục nói tới Lễ Tạ ơn, hoặc Ngày Gà tây. Đó là 1 trong những ngày lễ nghỉ vương quốc. Người dân kể từ Canada và Hoa Kỳ tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội này thường niên nhằm hàm ân những vụ thu hoạch thành công xuất sắc. Tại Hoa Kỳ, công ty chúng tôi tổ chức triển khai lễ kỷ niệm vào trong ngày loại Năm của tuần loại tư của mon Mười Một. Chúng tôi thông thường sẵn sàng một buổi tiệc mang lại mái ấm gia đình và đồng chí. Cả người rộng lớn và trẻ nhỏ đều nhập cuộc vô việc sẵn sàng thực phẩm. Một số món ăn truyền thống cuội nguồn là gà tây, khoai bác sĩ và bánh mỳ ngô. Sau bữa tiệc, công ty chúng tôi nghịch tặc board game bên cạnh nhau. tổ ấm tôi thông thường tận dụng tối đa thời cơ này để giúp đỡ nâng người không giống. Cha u tôi tự nguyện nấu bếp và đáp ứng món ăn mang lại những người dân vô gia cư. Tôi và chị gái xem sách cho những người già cả vô viện chăm sóc lão ngay gần mái ấm.

3 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe lại và ra quyết định coi những câu tê liệt đích (T) hoặc sai (F))

Bài nghe:

1. Only people from the USA celebrate Thanksgiving.

Quảng cáo

2. People celebrate it on the third Thursday of November.

3. Family members and friends usually gather to tướng have a feast.

4. In his family, only adults prepare the feast.

5. Cornbread is one of the traditional dishes.

6. After the feast, they play board games.

Lời giải:

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

6. T

Giải thích:

1. Thông tin: People from Canada and the USA celebrate it every year to tướng be thankful for successful harvests.

2. Thông tin: In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November.

3. Thông tin: We usually prepare a feast for family and friends.

4. Thông tin: Both adults and children take part in the food preparation.

5. Thông tin: Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread.

6. Thông tin: After the meal, we play board games together.

Hướng dẫn dịch:

1. Chỉ những người dân kể từ Hoa Kỳ ăn mừng Lễ Tạ ơn.

2. Mọi người ăn mừng nó vô loại Năm của tuần loại thân phụ của mon Mười Một.

3. Các member vô mái ấm gia đình và đồng chí thông thường tụ tập luyện nhằm ăn tiệc.

4. Trong mái ấm gia đình anh ấy, chỉ mất người rộng lớn sẵn sàng lễ.

5. Bánh ngô là 1 trong những trong mỗi đồ ăn truyền thống cuội nguồn.

Xem thêm: soạn bài lượm

6. Sau buổi tiệc, bọn họ nghịch tặc trò nghịch tặc board game.

4 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Hãy suy nghĩ về một tiệc tùng, lễ hội tuy nhiên mái ấm gia đình chúng ta thông thường tổ chức triển khai. Điền vô địa điểm rỗng tuếch với câu vấn đáp của người tiêu dùng.)

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 7 Global Success

Gợi ý:

What festival is it? – Mid Autumn Festival.

What food does your family eat? – Moon cakes, autumn fruits.

When tự you celebrate it? – In the middle of the eighth lunar month.

What activities does your family do? – Watch lion dances and eat mooncakes.

Do you lượt thích the festival? Why or why not? - Yes, it was funny and meaningful.

Hướng dẫn dịch:

Đó là tiệc tùng, lễ hội gì? - Lễ hội trung thu.

Gia đình chúng ta ăn khoản gì? - Bánh trung thu, hoa quả trái cây ngày thu.

Khi nào là chúng ta ăn mừng nó? - Vào thời điểm giữa tháng 8 âm lịch.

Gia đình chúng ta thực hiện những hoạt động và sinh hoạt gì? - Xem múa lân và ăn bánh trung thu.

Bạn với quí tiệc tùng, lễ hội không? Tại sao hoặc tại vì sao không? - Có, thiệt là vui vẻ và ý nghĩa sâu sắc.

5 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Now write an gmail of about 70 words to tướng tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy viết lách một gmail khoảng chừng 70 kể từ nhằm thưa với Mark về tiệc tùng, lễ hội. Sử dụng những chú thích bài bác 4.)

Gợi ý:

Dear Mark, 

How are you? I’m going to tướng tell you about Mid Autumn Festival. It takes place in the middle of the eighth lunar month. My family and I often eat moon cakes, autumn fruits and watch lion dances. I lượt thích the festival very much because it was funny and meaningful.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Linh

Hướng dẫn dịch:

Mark yêu thương mến,

Bạn khỏe mạnh không? Tôi tiếp tục kể cho chính mình nghe về Tết Trung thu. Diễn rời khỏi vô trung tuần mon 8 âm lịch. Tôi và mái ấm gia đình thông thường ăn bánh trung thu, hoa quả trái cây ngày thu và coi múa lân. Tôi cực kỳ quí tiệc tùng, lễ hội vì thế nó cực kỳ vui vẻ và ý nghĩa sâu sắc.

Tôi kỳ vọng một ngày nào là tê liệt chúng ta cũng có thể nhập cuộc tiệc tùng, lễ hội với công ty chúng tôi.

Vui vẻ,

Linh

Xem tăng tiếng giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 7

 • Getting Started (trang 92, 93 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again

 • A Closer Look 1 (trang 94 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write under each picture a festival name from the box... 2. Complete the table below with the phrases from the box

 • A Closer Look 2 (trang 95, 96 Tiếng Anh lớp 7): 1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb... 2. Change the sentences into Yes/ No questions

 • Communication (trang 96, 97 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation... 2. Work in groups

 • Skills 1 (trang 97, 98 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures... 2. Match the word from the gmail in 1 with its meaning

 • Looking Back (trang 100 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases in brackets... 2. Complete each sentence by filling

 • Project (trang 101 Tiếng Anh lớp 7): 1. Think of a new festival that you would lượt thích to tướng celebrate... 2. Draw pictures of the new festival

Đã với tiếng giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: bài tập về phép chia lớp 5

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-festivals-around-the-world.jspGiải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học