tiếng anh 7 trang 94Lời giải bài xích tập dượt Unit 9 lớp 7 A closer look 1 trang 94 nhập Unit 9: Festivals around the world Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 7 Unit 9.

Tiếng Anh 7 Unit 9 A closer look 1 (trang 94) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 7 trang 94

1 (trang 94 Tiếng Anh 7 Global Success): Write under each picture a festival name from the box (Viết bên dưới từng hình ảnh một thương hiệu tiệc tùng kể từ hộp)

Tiếng Anh 7 Unit 9 A closer look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. Halloween (Lễ hội hoá trang)

Quảng cáo

2. Christmas (Giáng sinh)

3. Mid-autumn festival (Trung thu)

4. Cannes Film Festival (Liên hoan phim Cannes)

5. Easter (Lễ phục sinh)

6. Thanksgiving (Lễ Tạ ơn)

2 (trang 94 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the table below with the phrases from the box (Hoàn trở thành bảng sau đây với những cụm kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 7 Unit 9 A closer look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Lời giải:

1. Easter (Lễ phục sinh)

- Food: chocolate eggs (trứng sô cô la)

- Activity: painting eggs (vẽ, tô trứng)

2. Halloween (Lễ hội hoá trang)

- Food: candy apples (kẹo táo)

- Activity: carving pumpkins (khắc túng bấn ngô)

3. Mid-Autum festival (Trung thu)

- Food: moon cakes (bánh trung thu)

- Activity: performing a lion dance (biểu biểu diễn múa lân)

4. Thanksgiving (Lễ Tạ ơn)

- Food: turkey (gà tây)

- Activity: having a feast (ăn tiệc)

Quảng cáo

3 (trang 94 Tiếng Anh 7 Global Success): Fill in each blank with a word or phrase from the box (Điền vào cụ thể từng địa điểm trống rỗng với 1 kể từ hoặc cụm kể từ nhập hộp)

1. At _______, people give gifts vĩ đại each other.

2. My children love _______ at Easter.

3. How many _______do you need for the Halloween party?

4. At the _______, there are many interesting films.

5. Performing lion dances is one of the activities at the_______.

6. Bill's mum is cooking a _______ for Thanksgiving.

Tiếng Anh 7 Unit 9 A closer look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. Christmas

2. painting eggs

3. candy apples

4. Cannes Film Festival

5. Mid-Autumn Festival

6. turkey

Hướng dẫn dịch:

1. Vào lễ Giáng sinh, người xem tặng tiến thưởng lẫn nhau.

Xem thêm: trăng trò chuyện thân mật

2. Các con cái tôi mến vẽ những ngược trứng nhập lễ Phục sinh.

3. quý khách hàng cần thiết từng nào ngược táo kẹo mang đến buổi tiệc Halloween?

4. Tại Liên hoan phim Cannes, sở hữu thật nhiều bộ phim truyện thú vị.

5. Biểu biểu diễn múa lân là 1 trong trong mỗi hoạt động và sinh hoạt nhập thời gian Tết Trung thu.

6. Mẹ của Bill đang được nấu nướng một gà tây mang đến Lễ Tạ ơn.

4 (trang 94 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat. Then underline the stressed syllable in each word (Lắng nghe và tái diễn. Sau cơ gạch men bên dưới âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 9 A closer look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

- Nouns and adjectives: costumes, fireworks, turkey, happy

- Verbs: enjoy, decide, discuss, prepare

5 (trang 94 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words. (Nghe và tái diễn những câu. Gạch chân những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề trong những kể từ in đậm.)

Bài nghe:

Lời giải:

1. We're going vĩ đại attend an Easter party at Nick's house.

2. The dancers will perform traditional dances at the festival.

3. At Christmas, people usually buy presents for their family.

4. Did you go vĩ đại the Da Lat Flower Festival with your parents?

5. My aunt is clever and patient.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi tiếp tục tham gia một buổi tiệc Phục sinh tận nơi của Nick.

2. Các vũ công tiếp tục trình diễn những điệu múa truyền thống cuội nguồn bên trên tiệc tùng.

3. Vào thời gian Giáng sinh, người xem thông thường mua sắm tiến thưởng mang đến mái ấm gia đình của mình.

4. quý khách hàng sở hữu đi dạo Festival Hoa Đà Lạt với cha mẹ không?

5. Dì của tôi là kẻ khôn khéo và kiên trì.

Xem tăng điều giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 7

 • Getting Started (trang 92, 93 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again

 • A Closer Look 2 (trang 95, 96 Tiếng Anh lớp 7): 1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb... 2. Change the sentences into Yes/ No questions

 • Communication (trang 96, 97 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation... 2. Work in groups

 • Skills 1 (trang 97, 98 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures... 2. Match the word from the gmail in 1 with its meaning

 • Skills 2 (trang 99 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the animal below. ... 2. Now listen vĩ đại Mark talking about how his family celebrates a festival

 • Looking Back (trang 100 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases in brackets... 2. Complete each sentence by filling

 • Project (trang 101 Tiếng Anh lớp 7): 1. Think of a new festival that you would lượt thích vĩ đại celebrate... 2. Draw pictures of the new festival

Đã sở hữu điều giải bài xích tập dượt lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: 3 đường conic kết nối tri thức

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-9-festivals-around-the-world.jspGiải bài xích tập dượt lớp 7 sách mới nhất những môn học