tiếng anh 7 trang 85Lời giải bài xích tập luyện Unit 8 lớp 7 A closer look 2 trang 85, 86 nhập Unit 8: Films Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 A closer look 2 (trang 85, 86) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 7 trang 85

1 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Combine the two sentences, using “although/ though” (Kết phù hợp nhị câu, dùng "although/ though")

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Lời giải:

1. Although/ Though the questions were very difficult, he solved them easily.

He solved them easily although/ though the questions were very difficult.

2. Although/ Though he was a great actor, he never played a leading role in a film.

He never played a leading role in a film although/ though he was a great actor.

3. Although/ Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success.

The film wasn't a big success although/ though they spent a lot of money on the film.

Quảng cáo

4. Although/ Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all.

I didn't find it funny at all although/ though the film was a comedy.

5. Although/ Though we played well, we couldn't win the match.

We couldn't win the match although/ though we played well.

Giải thích:

Áp dụng cấu trúc: Although / Though + S + V (Mặc mặc dù …)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù những thắc mắc rất rất khó khăn, tuy nhiên anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản.

Anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản tuy vậy / tuy vậy những thắc mắc rất rất khó khăn.

2. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù anh ấy là 1 trong trình diễn viên ấn tượng, anh ấy ko lúc nào nhập vai chủ yếu nhập một tập phim.

Anh ấy ko lúc nào nhập vai chủ yếu nhập một tập phim tuy vậy / mặc dù anh ấy là 1 trong trình diễn viên ấn tượng.

3. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí cho tới tập phim, tập phim ko thành công xuất sắc rộng lớn.

Bộ phim ko thành công xuất sắc rộng lớn tuy vậy / mặc dù bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí cho tới tập phim.

Quảng cáo

4. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù tập phim là 1 trong tập phim hài, tuy nhiên tôi ko thấy nó khôi hài 1 chút nào.

Tôi ko thấy nó khôi hài 1 chút nào tuy vậy / mặc dù tập phim là 1 trong tập phim hài.

5. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù Shop chúng tôi vẫn đùa chất lượng tốt, tuy nhiên Shop chúng tôi ko thể thắng trận đấu.

Chúng tôi ko thể thắng trận đấu tuy vậy / mặc dù Shop chúng tôi vẫn đùa chất lượng tốt.

2 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using “although/ though/ however” (Hoàn trở thành những câu, dùng “although/ though/ however”)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story.

2. I felt really tired. see the film. ________, I went lớn

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese.

Lời giải:

1. Although/ Though

2. However

3. although/ though

4. However

5. although/ though

Quảng cáo

Giải thích:

- Although / Though + S + V (Mặc mặc dù …)

- However, …. (Tuy nhiên ….)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù trình diễn xuất nhập phim rất hay, tuy nhiên tôi ko mến mẩu truyện của chính nó.

2. Tôi vẫn cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, tôi đã từng đi coi phim.

3. Tôi thực sự mến tập phim mới mẻ tuy vậy đa số đồng chí của tôi đều ko mến nó.

4. Anh ấy vẫn học tập chuyên cần cho tới kỳ ganh đua. Tuy nhiên, anh ấy vẫn thất bại.

5. Mai rằng giờ đồng hồ Anh rất hay tuy vậy ngữ điệu u đẻ của cô ấy ấy là giờ đồng hồ Việt.

3 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Use your own ideas lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner’s (Sử dụng ý tưởng phát minh của riêng biệt chúng ta nhằm hoàn thiện những câu sau. Sau cơ, đối chiếu câu của chúng ta với câu của một bạn)

Xem thêm: bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là

Gợi ý:

1. I don’t really lượt thích the film though my sister likes it.

2. He felt very well. However, he stayed in bed.

3. The film was a great success. However, it wasn’t given any prizes.

4. Although it rained all day, my clothes were dry.

5. The music in the film was terrible. However, the visual effect was wonderful.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ko thực sự mến tập phim tuy vậy em gái tôi mến nó.

2. Anh ấy cảm nhận thấy rất rất khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh vẫn phía trên chóng.

3. Sở phim thành công xuất sắc tỏa nắng. Tuy nhiên, nó đang không được trao ngẫu nhiên phần thưởng nào là.

4. Mặc mặc dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên ăn mặc quần áo của tôi vẫn thô.

5. Âm nhạc nhập phim thiệt quyết liệt. Tuy nhiên, cảm giác hình hình họa thiệt ấn tượng.

4 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence (Chọn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C nhằm hoàn thiện từng câu)

1. Mary overslept this morning _______ she went lớn bed early last night.

A. although                                 B. because                                  C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because                                 B. However                                C. Though

3. I don't lượt thích running.  _______  I lượt thích swimming.

A. But                                         B. So                                          C. However

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However                                B. Because                                 C. Although

5. The story of the film is silly.  _______  many people still enjoyed it.

A. However                                B. Though                                  C. But

Lời giải:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Mary ngủ quên sáng sủa ni tuy vậy cô ấy đã từng đi ngủ sớm nhập tối qua quýt.

2. Dù mặt mũi trời chói sáng, tuy nhiên nó ko rét lắm.

3. Tôi ko mến chạy tuy nhiên tôi mến lượn lờ bơi lội.

4. Mặc mặc dù tập phim rất rất thú vị, tuy nhiên Jim vẫn ngủ quên nhập rạp chiếu phim.

5. Câu chuyện nhập phim thiệt ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn yêu thích.

5 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): GAME. Chain story (TRÒ CHƠI. Câu chuyện chạc chuyền)

Work in groups. Develop a story using “although/ though” (Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng “mặc mặc dù / đem dù”)

Xem tăng tiếng giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 7

 • Getting Started (trang 82, 83 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and choose

 • A Closer Look 1 (trang 84 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the following adjectives with their meanings... 2. Complete the following sentences

 • Communication (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversations.... 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations

 • Skills 1 (trang 87, 88 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Read the film review of “Harry Potter and the Sorcercer’s Stone”

 • Skills 2 (trang 89 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”

 • Looking Back (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B... 2. Give an example for every film type in the box

 • Project (trang 91 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including ... 2. Organise them into an exhibition

Đã đem tiếng giải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: dao động điều hòa gia tốc biến đổi

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-8-films.jspGiải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học