tiếng anh 10 unit 4 project


Đề bài

A Volunteer Project (Dự án tình nguyện)

Bạn đang xem: tiếng anh 10 unit 4 project

Work in groups. Find information about a volunteer project in your community.

(Làm việc group. Tìm vấn đề về một dự án công trình tự nguyện vô xã hội của doanh nghiệp.)

Present your findings to tướng the class.

(Trình bày sản phẩm của doanh nghiệp trước lớp.)

Your presentation should include:

(Bài thuyết trình của doanh nghiệp nên bao gồm)

• What is the volunteer project about? (Dự án tự nguyện về điều gì?)

• What are the aims of the project? (Mục xài của dự án công trình là gì?)

• Where is it carried out? (Nó được triển khai ở đâu?)

• Who takes part in the project? (Ai nhập cuộc vô dự án?)

• What are the main activities of the project? (Các sinh hoạt chủ yếu của dự án công trình là gì?)

• Who will benefit from the project? (Ai sẽ tiến hành thụ hưởng kể từ dự án?)

Video chỉ dẫn giải

Quảng cáo

Xem thêm: thủy phân tinh bột thu được

Lời giải chi tiết

Hello everyone, today I’m going to tướng introduce to tướng you our volunteer project named Happy Tutors. We are carrying out this project at Cau Giay District first and then we will open it at every district in Hanoi. Each volunteer in our team will become a tutor who is willing to tướng help poor students study better. Students who have good results in any subjects can take part in our project. Our main activities are to tướng make a list of poor students who need helps, find suitable tutors for them and assist them to tướng study well. I hope our project will develop more in the future. If you are interested in our project, please send us your application soon.

Tạm dịch:

Xin kính chào chúng ta, ngày hôm nay bản thân tiếp tục trình làng với chúng ta dự án công trình tự nguyện có tên Gia sư niềm hạnh phúc. Chúng tôi đang được triển khai dự án công trình này trước tiên bên trên Quận CG cầu giấy và tiếp sau đó tiếp tục không ngừng mở rộng bên trên toàn bộ những quận của Hà Nội Thủ Đô. Mỗi tự nguyện viên vô group của Shop chúng tôi tiếp tục phát triển thành một gia sư sẵn sàng trợ giúp những học viên túng thiếu học hành chất lượng tốt rộng lớn. Những học viên với sản phẩm chất lượng tốt vô ngẫu nhiên môn học tập này đều hoàn toàn có thể nhập cuộc vô dự án công trình của Shop chúng tôi. Hoạt động chủ yếu của Shop chúng tôi là lập list những học viên túng thiếu cần thiết trợ giúp, mò mẫm gia sư thích hợp cho những em và tương hỗ những em học tập chất lượng tốt. Tôi kỳ vọng dự án công trình của Shop chúng tôi tiếp tục cải tiến và phát triển không dừng lại ở đó vô sau này. Nếu chúng ta quan hoài cho tới dự án công trình của Shop chúng tôi, mừng rỡ lòng kiến nghị và gửi đơn ĐK sớm mang lại Shop chúng tôi nhé.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Looking back

  Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practice saying the sentences. Fill in the gaps with the correct forms of the words in brackets. Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. Use the past simple or past continuous.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the words from the box. Then practise it in pairs. 2. Imagine you are back from a volunteer trip. Work in pairs. Take on a role and act out a conversation lượt thích the one in 1. Use the expressions below to tướng help you. 1. Read the text below and complete the diagram about Save the children. 2. Work in groups. Use the diagram to tướng talk about Save the children.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Writing

  1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. 2. Read the job advert and answer the question below. 3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening

  1. Read the job advert and answer the questions. 2. Listen to tướng an announcement and choose the best answer to tướng complete each sentence. 3. Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F). 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Speaking

  1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. 2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities. 3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to tướng help you.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: người thầy đầu tiên lớp 7

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.