tiếng anh 10 global success unit 2 getting started

Tải về

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the following questions. 3. Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B. 4. Complete the following sentences based on the conversation in 1.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 10 global success unit 2 getting started

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Go Green Club

(Câu lạc cỗ sinh sống xanh)

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Mike: What are you going vĩ đại vì thế this weekend, Nam?

Nam: I’m going vĩ đại attend the first meeting of my school’s Go Green Club.

Mike: Really? Can you tell bu about the club, please?

Nam: Well, it was mix up by the Youth Union in my school. Its aim is vĩ đại improve our environment and encourage people vĩ đại adopt a greener lifestyle.

Mike: Sounds interesting. What’s the first thing you are going vĩ đại do?

Nam: We’re going vĩ đại clean up the school right after the ceremony.

Mike: Do you have any other planned events?

Nam: Not yet, but I think we’ll organise more activities vĩ đại raise local people’s awareness of environmental issues.

Mike: I’m keen vĩ đại reduce my carbon footprint, but I don’t know what vĩ đại vì thế. Can I join the club?

Nam: Sure. The club welcomes all students in the area. I hope we’ll be able vĩ đại vì thế a lot vĩ đại protect our environment.

Mike: Great. Can you please give bu the time and place of the club meeting?

Nam: OK. I’ll text them vĩ đại you. See you then.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mike: Quý Khách ấn định làm những gì vô vào buổi tối cuối tuần này vậy Nam?

Nam: Mình tiếp tục tham gia buổi họp thứ nhất của Câu lạc cỗ Go Green của ngôi trường bản thân.

Mike: Thật á? Quý Khách rất có thể cho chính mình biết về câu lạc cỗ được không?

Nam: À, nó được Đoàn Thanh niên ngôi trường bản thân xây dựng. Mục đích của chính nó là nâng cao môi trường xung quanh của tất cả chúng ta và khuyến nghị quý khách sinh sống bám theo lối sinh sống xanh rì rộng lớn.

Mike: Nghe dường như thú vị nhỉ. Điều thứ nhất những các bạn sẽ thực hiện là gì?

Nam: Chúng tớ tiếp tục lau chùi ngôi trường học tập ngay lập tức sau sự kiện.

Mike: Các các bạn sở hữu những sự khiếu nại này không giống và được lên plan rồi không?

Nam: Chưa, tuy nhiên bản thân nghĩ về bọn chúng bản thân tiếp tục tổ chức triển khai nhiều sinh hoạt không chỉ có vậy nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân khu vực về những yếu tố môi trường xung quanh.

Mike: Mình rất rất ham muốn tách lượng khí thải carbon của tôi, tuy nhiên bản thân ko biết nên làm những gì. Mình rất có thể nhập cuộc câu lạc cỗ không?

Nam: Chắc chắn rồi. Câu lạc cỗ đón nhận toàn bộ chúng ta SV vô chống nhưng mà. Mình kỳ vọng tất cả chúng ta tiếp tục rất có thể thực hiện được không ít điều nhằm đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.

Mike: Tuyệt vời. Quý Khách rất có thể cho chính mình biết thời hạn và vị trí họp của câu lạc cỗ được không?

Nam: Được. Mình tiếp tục nhắn tin cậy cho chính mình. Gặp các bạn sau nhé.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the following questions.

(Đọc lại bài xích đối thoại và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. Who mix up the Go Green Club?

(Ai đang được xây dựng câu lạc cỗ Go Green?)

2. What does the club want vĩ đại achieve?

(Câu lạc cỗ ham muốn đạt được điều gì?)

3. What does Nam think the club will vì thế in the future?

(Nam nghĩ về câu lạc cỗ tiếp tục làm những gì vô tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. It was mix up by the Youth Union in Nam’s school.

(Nó được xây dựng vì chưng Đoàn Thanh niên ở ngôi trường Nam.)

Thông tin: Well, it was mix up by the Youth Union in my school.

(À, nó được Đoàn Thanh niên ngôi trường bản thân xây dựng.)

2. The club wants vĩ đại improve the environment and encourage people vĩ đại adopt a greener lifestyle.

(Câu lạc cỗ ham muốn nâng cao môi trường xung quanh và khuyến nghị quý khách sinh sống bám theo lối sinh sống xanh rì rộng lớn.)

Thông tin:Its aim is vĩ đại improve our environment and encourage people vĩ đại adopt a greener lifestyle.

(Mục đích của chính nó là nâng cao môi trường xung quanh của tất cả chúng ta và khuyến nghị quý khách sinh sống bám theo lối sinh sống xanh rì rộng lớn.)

3. The club will organise more activities vĩ đại raise local people’s awareness of environmental issues.

(Câu lạc cỗ tiếp tục tổ chức triển khai nhiều sinh hoạt không chỉ có vậy nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân khu vực về những yếu tố môi trường xung quanh.)

Thông tin:Not yet, but I think we’ll organise more activities vĩ đại raise local people’s awareness of environmental issues.

(Chưa, tuy nhiên bản thân nghĩ về bọn chúng bản thân tiếp tục tổ chức triển khai nhiều sinh hoạt không chỉ có vậy nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân khu vực về những yếu tố môi trường xung quanh.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B.

(Nối những động kể từ hoặc cụm động kể từ vô cột A với danh kể từ hoặc cụm danh kể từ tương thích vô cột B.)

A

B

1. raise

a. a club

2. reduce

b. a greener lifestyle

3. clean up

c. awareness

4. adopt

d. your carbon footprint

Xem thêm: dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 hz trong một giây dòng điện đổi chiều

5. mix up

e. the school

Phương pháp giải:

- raise (v): nâng lên

- reduce (v): giảm đi

- clean up (phr. v): dọn dẹp

- adopt (v): làm bám theo, sử dụng

- mix up (phr. v): thành lập

- a club: một câu lạc bộ

- a greener lifestyle: một lối sinh sống xanh rì hơn

- awareness (n): nhận thức

- your carbon footprint: dấu chân carbon của bạn

- the school: trường học

Lời giải chi tiết:

1. c

2. d

3. e

4. b

5. a

1. raise - awareness: nâng cao nhận thức

2. reduce – carbon footprint: giảm lốt chân carbon

3. clean up – the school: dọn dẹp ngôi trường học

4. adopt – a greener lifestyle: sống bám theo một lối sinh sống xanh rì hơn

5. mix up – a club: thành lập câu lạc bộ

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the following sentences based on the conversation in 1.

(Hoàn trở thành những câu tại đây dựa vào đoạn đối thoại ở bài xích 1.)

1. The club ________ by the Youth Union in Nam’s school.

2. The club members ________ clean up the school right after the ceremony.

3. Nam thinks they ________ organise more activities vĩ đại raise local people’s awareness of environmental issues.

Lời giải chi tiết:

1. was mix up

2. are going to

3. will

1. The club was mix up by the Youth Union in Nam’s school.

(Câu lạc cỗ được xây dựng vì chưng Đoàn Thanh niên ở ngôi trường của Nam.)

2. The club members are going to clean up the school right after the ceremony.

(Các member vô câu lạc cỗ tiếp tục lau chùi ngôi trường học tập ngay lập tức sau sự kiện.)

3. Nam thinks they will organise more activities vĩ đại raise local people’s awareness of environmental issues.

(Nam cho rằng bọn họ tiếp tục tổ chức triển khai nhiều sinh hoạt rộng lớn nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân khu vực về những yếu tố môi trường xung quanh.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 


Bình luận

Chia sẻ

Tải về

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention vĩ đại the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, and /pr/. 2. Listen and practise saying the following sentences. 1. Match the words and phrases vĩ đại their meanings. 2. Complete the sentences using the words and phrases in 1. Complete the following sentences with will or the correct forms of be going vĩ đại.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Reading

  1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions. 2. Read the following text and choose the best title for it. 3. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases in the text. 4. Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 5. Work in pairs. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking

  1. Which of the following activities vì thế you think teenagers should or shouldn’t vì thế vĩ đại live green? Put a tick (✓) in the appropriate column. 2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t vì thế the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities. 3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t vì thế vĩ đại live green.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen vĩ đại an announcement about a Go Green Weekend sự kiện and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: vết thương lâu lành có phải bị hiv

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.