tiến hành thí nghiệm

Câu hỏi:

22/09/2019 65,956

Bạn đang xem: tiến hành thí nghiệm

Tiến hành thử nghiệm đo vận tốc trọng ngôi trường vị con cái rung lắc đơn, một học viên đo được chiều lâu năm con cái rung lắc là 99 ± 1 centimet, chu kì xê dịch nhỏ của chính nó là 2,00 ± 0,01 s. Lấy π2=9,87 và bỏ lỡ sai số của số π. Gia tốc trọng ngôi trường tự học viên đo được bên trên điểm thực hiện thử nghiệm là:

D. 9,8 ± 0,2 m/s2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc đơn bao gồm một ngược cầu nhỏ, lượng 100g treo vô xà nhà vị một sợi dây khá dài 1m, ở nới sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g = 9,8 m/s2. Bỏ qua quýt từng quỷ sát. Kéo vật nặng trĩu nghiêng một góc 300 rồi buông nhẹ nhàng. Tốc phỏng và trương lực chạc bên trên địa điểm chạc treo phù hợp với phương trực tiếp đứng 100 là:

A. 1,620 m/s; 0,586 N.

B. 1,243 m/s; 1,243 N.

C. 1,526 m/s; 1,198 N.

D. 1,079 m/s; 0,616 N.

Câu 2:

Hai con cái rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm l1 và l2 xê dịch nhỏ với chu kì T1=0,6 s, T2= 0,8 s nằm trong được kéo nghiêng góc a0 đối với phương trực tiếp đứng và buông tay cho tới xê dịch. Sau thời hạn nhanh nhất từng nào thì nhị con cái rung lắc lại ở hiện trạng này.

A. 2,5 s.

B. 2,4 s.

C. 4,8 s.

D. 2 s.

Câu 3:

Một con cái rung lắc đơn xê dịch điều tiết bên trên điểm sở hữu g=9,8 m/s2. hiểu lượng của ngược nặng trĩu m= 500 g, mức độ căng chạc treo Khi con cái rung lắc ở địa điểm biên là một trong,96 N. Lực căng chạc treo Khi con cái rung lắc trải qua địa điểm cân đối là:

A. 4,9 N.

B. 10,78 N.

Xem thêm: trình bày quá trình hình thành và phát triển của vương quốc lào

C. 2,94 N.

D. 12,74 N.

Câu 4:

Con rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm 1 m, xê dịch điều tiết với tần số 0,5 Hz. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng ngôi trường bên trên điểm treo con cái rung lắc là:

A. 9,78 m/s2.

B. 10 m/s2.

C. 9,86 m/s2.

D. 9,80 m/s2.

Câu 5:

Một học viên sử dụng cân nặng và đồng hồ đeo tay kiểm đếm giây nhằm đo động cứng của xoắn ốc. Dùng cân nặng nhằm cân nặng vật nặng trĩu lượng m = 100 g ± 2 %. Gắn vật vô xoắn ốc và kích ứng cho tới con cái rung lắc xê dịch rồi sử dụng đồng hồ đeo tay kiểm đếm giây đo thời hạn của một xê dịch và cho tới thành phẩm T = 2 s  ± 1 %. Bỏ qua quýt sai số của π. Sai số kha khá của luật lệ đo là:

A. 3%.

B. 2%.

C. 1%.

D. 4%.

Câu 6:

Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Khi vật ở địa điểm cân đối xoắn ốc giãn 4cm. Kích quí cho tới vật nặng trĩu của con cái rung lắc xê dịch điều tiết theo đòi phương trực tiếp đứng với biên phỏng 3 centimet. Độ giãn cực to của xoắn ốc Khi vật xê dịch là:

A. 6 centimet.

B. 5 centimet.

C. 7 centimet.

Xem thêm: giải chuyên đề địa 10 cánh diều

D. 8 centimet.