the club's activities will raise people's awareness of environmental issues

Câu hỏi:

20/07/2022 3,559

Bạn đang xem: the club's activities will raise people's awareness of environmental issues

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án:

People's awareness of environmental issues will be raised by the club's activities.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu công ty động

Hoạt động của câu lạc cỗ tiếp tục nâng lên trí tuệ của người xem về những yếu tố môi trường xung quanh.

B. Câu bị động

Nhận thức của những người dân về những yếu tố môi trường xung quanh sẽ tiến hành thổi lên nhờ những sinh hoạt của câu lạc cỗ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Xem thêm: soạn văn đồng dao mùa xuân

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The local people planted many more trees in the neighbourhood last week.

Câu 2:

Americans use around 100 billion plastic bags each year.

Câu 3:

We are going lớn pick up rubbish in the central park this weekend.

Câu 4:

More and more people adopt a green lifestyle.

Câu 5:

The Youth Union will organise a chiến dịch lớn protect the environment.

Câu 6:

The students are cleaning the school playground this morning.

Xem thêm: my father usually helps me ... english

Câu 7:

You / turn / appliances / when / in use / save / energy.