the apartment is big. the rent is high

Hỏi đáp

The apartment is big. The rent is high

775 11/03/2023

Bạn đang xem: the apartment is big. the rent is high

Question: Rewrite the sentences

The apartment is big. The rent is high.

The bigger _______________________________________________________.

Trả điều

Đáp án: The bigger the apartment is, the higher the rent is.

Giải thích: So sánh kép: The + đối chiếu rộng lớn + S + V, the + đối chiếu rộng lớn + S + V

Dịch: Căn hộ càng rộng lớn thì giá bán mướn càng tốt.

Tiếng anh


Câu căn vặn nằm trong chủ thể

Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu: a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97 Giải Toán lớp 4 trang 28 Bài 1. Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu như. a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97

Biểu thức sở hữu chứa chấp chữ (tiếp theo)

Tiếng anh

369 3 tuần trước


My father usually helps me_______ English Question. My father usually helps me_______ English. A. learn B. both to tướng learn and learn C. to tướng learn D. learning

Tiếng anh

264 7 mon trước


Write a paragraph about advantages of computer Question. Write a paragraph about advantages of computer

Tiếng anh

115 7 mon trước


Even though I was very tired, I couldn’t sleep Question. Even though I was very tired, I couldn’t sleep. ⇒ Despite …

Tiếng anh

181 7 mon trước


People believe that hundreds of homeless children are living on the streets Question. People believe that hundreds of homeless children are living on the streets. A. It is believed that hundreds of homeless children are living on the streets. B. Hundreds of homeless children are believed to tướng be living on the streets. C. Hundreds of homeless children believe to tướng be living on the streets. D. A and B are correct.

Tiếng anh

144 7 mon trước


Xem vớ cả

Khám phá huỷ blog 1900.com.vn

Tiểu luận về Chất lượng thành phầm | Quản trị học tập | Trường Đại học tập Ngân sản phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu tè luận môn Quản trị học tập với vấn đề về Chất lượng thành phầm của SV Trường Đại học tập Ngân sản phẩm Thành phố Xì Gòn khiến cho bạn tìm hiểu thêm và hoàn thành xong chất lượng bài bác tè luận của tôi đạt thành phẩm cao. 1900.com.vn 06/11/2023
TOP 190 Câu căn vặn trắc nghiệm SINH LÝ MÁU (có đáp án) | Trường Đại học tập Y dược Cần Thơ Trọn cỗ thắc mắc ôn tập luyện môn Sinh lý bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm bài bác Sinh lý tiết sở hữu đáp án được biên soạn bên trên Trường Đại học tập Y dược Cần Thơ khiến cho bạn gia tăng kỹ năng, ôn tập luyện và đạt thành phẩm cao. 1900.com.vn 06/11/2023
Phân tích tài chủ yếu công ty | Chuyên đề thực tập luyện | Trường Đại học tập Hải Phòng Chuyên đề thực tập luyện của SV Khoa kế toán tài chính tài chủ yếu Trường Đại học tập TP Hải Phòng với đề tài: "Phân tích tình hình tài chủ yếu công ty của Công ty CP thương nghiệp và vận tải đường bộ Hoàng Hà khiến cho bạn tìm hiểu thêm và học hành chất lượng và đạt thành phẩm cao. 1900.com.vn 06/11/2023

Xem tăng...