thao tác trên dữ liệu có thể là

Câu hỏi:

07/07/2020 23,365

Bạn đang xem: thao tác trên dữ liệu có thể là

D. Tất cả đáp án trên

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi update tài liệu vô bảng, tớ ko thể nhằm trống trải ngôi trường nào là sau đây?

A. Khóa chính    

B. Khóa và khóa chính

C. Trường cần thiết điền dữ liệu    

D. Tất cả những ngôi trường của bảng

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường

B. Tạo link Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Thao tác nào là tại đây ko cần là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu    

B. Thêm, xóa phiên bản ghi

C. Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự phòng    

Xem thêm: sử lý hay xử lý

D. Sửa những tài liệu ko phù hợp

Câu 4:

Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan liêu hệ?

A. Nhập tài liệu ban đầu     

B. Chọn khoá chính

C. Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng    

D. Tạo cấu tạo bảng

Câu 5:

Tìm phương án sai. Thao tác bố trí phiên bản ghi:

A. cũng có thể triển khai bố trí bên trên một vài ba ngôi trường với nút ưu tiên không giống nhau

B. Chỉ triển khai bố trí bên trên một trường

C. Không thực hiện thay cho thay đổi tài liệu bên trên đĩa

D. Để tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu phù hợp hơn

Câu 6:

Thao tác nào là tại đây ko là thao tác khai quật CSDL quan liêu hệ?

A. Sắp xếp những phiên bản ghi    

B. Kết xuất báo cáo    

C. Xem dữ liệu     

D. Thêm phiên bản ghi mới

TÀI LIỆU VIP VIETJACK