thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

Câu hỏi:

23/03/2022 đôi mươi,063

Bạn đang xem: thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

A. Khai báo độ dài rộng của trường 

B. Tạo link trong số những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và chỉ định và hướng dẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường

+ Chỉ ấn định loại tài liệu cho từng trường

+ Khai báo độ dài rộng của ngôi trường.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những thao tác sau :

Xem thêm: chất nào sau đây là muối axit

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu cho tới bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL mối liên hệ tao triển khai theo thứ tự quá trình sau:

Câu 2:

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ? 

Câu 3:

Thao tác này tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

Câu 4:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

Câu 5:

Việc thứ nhất sẽ tạo lập một CSDL mối liên hệ là:

Câu 6:

Chỉnh sửa tài liệu là: 

Câu 7:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

Câu 8:

Câu này tại đây sai? 

Câu 9:

Chức năng chủ yếu của biểu khuôn mẫu (Form) là: 

Xem thêm: fe + h2so4 loãng