thả một hòn đá từ mép một vách núi dựng đứng xuống vực sâu

Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Câu hỏi

Thả rơi một hòn đátừ mế núi dựng đứng xuống vực thâm thúy . sau 3,96 s kể từ thả thì nghe thấy giờ hòn đá đụng chạm lòng vực thâm thúy . thạo g = 9,8 m/s và vận tốc truyền âm vô bầu không khí là 330m/s .tìm hiểu độ cao vách đá bờ vực bại liệt

I love you

15 mon 2 năm 2016 khi 14:25

2) Một hòn đá được ném xiên một góc 30 chừng đối với phương ngang với động lượng thuở đầu là có tính rộng lớn là 2 kgm/s kể từ mặt mày khu đất. Độ biến đổi thiên động lượng Khi hòn đá rơi cho tới mặt mày khu đất có mức giá trị (bỏ qua quýt mức độ cản):
A. 3 kgm/s B. 4 kgm/s
C. 1 kgm/s D. 2 kgm/s

Xem chi tiết

Quỳnh Mai

27 mon 2 2021 khi 10:50

1h/s thả 1 trái khoáy bóng đem k/lg 100g xuống sàn mái ấm kể từ chừng cao 0,8m .bong rơi xuống sàn mái ấm rồi nảy lên vs véc tơ vận tốc tức thời nằm trong vs vân tốc đụng chạm sàn .tính lực tb của sàn mái ấm t/d lên bóng bt t/g va vấp đụng chạm là 0,01s.lấy g=10m/s2

Xem chi tiết

Phúc Nguyễn

Một trái khoáy banh m=0,2kg được thả rơi tự tại kể từ chừng cao 45m. Sau Khi đụng chạm khu đất vô thời hạn 0,1s, trái khoáy banh nẩy lên với véc tơ vận tốc tức thời vị 2/3 véc tơ vận tốc tức thời Khi đụng chạm khu đất. Lấy g= 10m/s^2

a. Độ biến đổi thiên động lượng Khi trái khoáy banh đụng chạm đất?.

b. Lực ứng dụng lên trái khoáy banh Khi đụng chạm đất?

Xem chi tiết

Hận Hâh

 Một hòn đá lượng 500g, cất cánh với véc tơ vận tốc tức thời 72km/h. Động lượng của hòn đá bại liệt là

Xem chi tiết

tu thi đua dung

Viên đạn lượng m=0,8kg đang được cất cánh ngang với véc tơ vận tốc tức thời v0=12,5m/s ở chừng cao H = 20mthì vỡ trở nên 2 miếng. Mảnh 1 đem lượng m1=0,5kg   tức thì sau khoản thời gian nổ cất cánh trực tiếp đứng xuống và Khi chuẩn bị đụng chạm khu đất đem véc tơ vận tốc tức thời v1=49 m/s. tìm hiểu kích thước vầ phía véc tơ vận tốc tức thời của miếng loại nhì ngày sau khoản thời gian vỡ. Bỏ qua quýt mức độ cản của bầu không khí.

Xem thêm: phương trình điện li của h2so3

Xem chi tiết

Ngọc Lan

31 mon 3 2020 khi 11:02

Mong người xem hùn bản thân ạ 1: Tại thời khắc t0 0, một vật m500g rơi tự tại ko véc tơ vận tốc tức thời đầu kể từ chừng cao 80m xuống khu đất với g10m/s2. Động lượng của vật bên trên thời khắc t2s có: A:độ rộng lớn 10kg.m/s; phương trực tiếp đứng kể từ bên dưới lên bên trên B:độ rộng lớn 10.000kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều kể từ bên trên xuống dưới C:độ rộng lớn 10kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều kể từ bên trên xuống bên dưới D:độ rộng lớn 10.000kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều kể từ bên dưới lên trên

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Duy Khang Tran

23 mon 12 2020 khi 16:03

Một búa máy lượng m1=1,5T được thả rơi kể từ chừng cao h=2m xuống đầu một cọc lượng m2=400kg. Coi va vấp đụng chạm đằm thắm búa và cọc ko đàn hồi, xác lập hiệu suất của búa và lực cản của khu đất, hiểu được từng thứ tự đóng góp cọc nhún xuống khu đất 4cm.

ĐS: η=79% ;  Rcản đất= -592000N.

Xem chi tiết

Hair Yen

16 mon 2 2017 khi 16:15

Một vật đem lượng 200g được thả rơi tự tại từ là 1 điểm A cơ hội mặt mày khu đất 45m. Chọn mốc thế năng bên trên mặt mày khu đất. Lấy g 10m/s2 a/ Tính động năng, thế năng, cơ năng của vật bên trên điểm đụng chạm khu đất B b/ Tính chừng cao của vật Khi vật đem véc tơ vận tốc tức thời 10m/s? c/ Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật Khi động năng vị gấp đôi thế năng? d/ Tính công của trọng tải vô quy trình rơi?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Thihuong Phan

đôi mươi mon 2 2020 khi 20:08

Xem thêm: tây tiến tác giả, tác phẩm

Bài luyện 20: Một viên bi đem lượng mị 500 g đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 12m/s cho tới va vấp đụng chạm với viên bị đem lượng mét vuông 3,5 kilogam đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 4 m/s. Sau va vấp đụng chạm 2 viên bi bám vô nhau và nằm trong hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời là bao nhiêu? Bài luyện 21: Cho một hệ như hình vẽ: Vật M 300g, vật m 200g, h 3,75cm, vứt m qua quýt mức độ cản bầu không khí, lấy g 10m/s². Thả vật m ko véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu kể từ chừng cao M h đối với vật M nhằm vật m va vấp đụng chạm với M, coi va vấp đụng chạm là va vấp đụng chạm mượt. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật m n...

Đọc tiếp

Xem chi tiết