tan x = căn 3

Câu hỏi:

29/12/2019 61,020

Bạn đang xem: tan x = căn 3

A. Phương trình tanx = căn 3 với tập dượt nghiệm {pi/3+k2pi,k nằm trong Z} (ảnh 1)

B. Phương trình tanx = căn 3 với tập dượt nghiệm {pi/3+k2pi,k nằm trong Z} (ảnh 2)

D. Phương trình tanx = căn 3 với tập dượt nghiệm {pi/3+k2pi,k nằm trong Z} (ảnh 3)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Điều khiếu nại xác định: xπ2+kπ,k

Xét phương trình tanx =3

tanx =tanπ3

x =π3+kπ,k

Vậy tập dượt nghiệm của phương trình là: S =π3+kπ,k.

Chọn D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình 3sin2x - cos2x = 2 với tập dượt nghiệm là:

A. Phương trình căn 3sin2x-cos2x = 2 với nghiệm S=pi/3+kpi/2 (ảnh 2)

B. Phương trình căn 3sin2x-cos2x = 2 với nghiệm S=pi/3+kpi/2 (ảnh 3)

C.  Phương trình căn 3sin2x-cos2x = 2 với nghiệm S=pi/3+kpi/2 (ảnh 4)

D. Phương trình căn 3sin2x-cos2x = 2 với nghiệm S=pi/3+kpi/2 (ảnh 5)

Câu 2:

Tìm m nhằm phương trình 2sinx + mcosx = 1 - m (1) với nghiệm x  -π2;π2.

A. -3 m1

B. -2 m 6

C. 1 m 3

D. -1m3

Xem thêm: soạn văn 6 bài các loài chung sống với nhau như thế nào

Câu 3:

Tìm GTLN và GTNN của hàm số y=2sinx+cosx+32cosx-sinx+4

Câu 4:

Cho phương trình cos2x+π3+4cosπ6-x=52. Khi bịa t= cosπ6-x, phương trình tiếp tục mang đến phát triển thành phương trình này sau đây?

A4t2-8t+3 = 0

B.  4t2-8t-3= 0

C. 4t2+8t-5=0

D. 4t2-8t+5 = 0

Câu 5:

Phương trình sin3x+π3-32 với từng nào nghiệm nằm trong khoảng 0;π2?

A. 1

B. 2 

C. 3 

D. 4

Câu 6:

Tất cả chúng ta nghiệm của phương trình sinx + cosx=1 là

A. 

B. 

C. 

D. 

Xem thêm: viết số thành tổng