tại hiện trường vụ tai nạn trên một con đường cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50m

Dụng cụ

Bộ công cụ đo tốc độ rơi tự tại gồm:

Bạn đang xem: tại hiện trường vụ tai nạn trên một con đường cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50m

(1) Nam châm điện                    (2) Viên bi thép

(3) Cổng quang quẻ điện                  (4) Công tắc điều khiển

(5) Đồng hồ nước đo thời gian            (6) Giá

Tiến hành

Bước 1: Lắp những công cụ trở thành cỗ như hình 2.7.

+ Đặt bi thép bám vô phía bên dưới phái nam châm

+ Nhấn công tắc nguồn mang lại bi thép rơi

+ Đọc số chỉ thời hạn rơi bên trên đồng hồ

+ Lặp lại thao tác với những khoảng cách từ vựng trí vật chính thức rơi cho tới cổng quang quẻ năng lượng điện không giống nhau.

Bước 2: Hãy đối chiếu sản phẩm tính ngay số liệu đo được vô thực nghiệm nhưng mà em vẫn tổ chức với sản phẩm tính ngay số liệu trên bảng 2.2

Bảng 2.2. Khoảng cơ hội và thời hạn rơi của vật

Lần đo

s (m)

Thời gian dối rơi (s)

1

2

Xem thêm: soạn bài chuyện cổ tích về loài người

3

0,400

0,285

0,286

0,284

0,600

?

?

?

0,800

?

?

?

Bước 3: Tính tốc độ tầm của vật rơi tự tại và sai số cực to tầm của phép tắc đo.

Xem thêm: soạn bài tranh đông hồ

Áp dụng phương trình s=vot+12at2  cho một vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu bởi ko, rơi tự tại với tốc độ g, tao được biểu thức gia tốcg=2st2

Trong tê liệt, t là tầm nằm trong của phụ vương thời hạn rơi cho từng khoảng cách s.

Viết kết quả:g=g¯±Δg